Konferencja Automatyków w Rytrze Maj 2020 - ZAKAZ ORGANIZACJI - kolejny skutek COVID-19
Komunikat Komunikat

Sprawozdanie

XVIII KONFERENCJA AUTOMATYKÓW RYTRO 2014


W dniach 19 – 21 maja 2014 r.  w Hotelu Perła Południa w Rytrze k/Nowego Sącza odbyła się  po raz osiemnasty Konferencja Automatyków.
Hasło tegorocznej Konferencji to:

„Efektywność energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków”.

Patronat merytoryczny nad  XVIII Konferencją Automatyków objął tradycyjnie prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – były Rektor AGH, aktualnie Kierownik Katedry Automatyki Wydziału  Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej  Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa , Prezes Oddziału Krakowskiego PAN, Członek  Prezydium PAN, Doktor Honoris Causa 12 - tu uczelni krajowych i zagranicznych.

Do organizacji Konferencji w sposób istotny zapewniając dotację włączył się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Patronat honorowy objęła  Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Organizatorami  tegorocznej Konferencji były firmy:
ABB, DANFOSS, EATON Electric, EMERSON PROCESS MANAGEMENT, JUMO, LIMATHERM SENSOR, LUMEL, POLNA, TECHNOKABEL, TURCK, WIKA Polska oraz inicjator i główny organizator firma SKAMER-ACM.

D
o organizacji Konferencji włączyły się również:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Polska Akademia Nauk – Komitet Automatyki I Robotyki
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii
Firma S&P
Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”

Patronat medialny objęły czasopisma techniczne:

Pomiary Automatyka Robotyka, Pomiary Automatyka Kontrola, Control Engineering, Napędy i Sterowanie, APA Automatyka Podzespoły Aplikacje,
oraz portale internetowe: automatyka.pl, automatykaOnLine.pl

W Konferencji udział wzięli:

  • Przedstawiciele nauki z AGH, Politechnik: Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej, oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Tarnowa
  • Kadra inżynierska największych zakładów przemysłowych i biur projektowych  głównie z regionu  Polski południowo-wschodniej,
  • Przedstawiciele Organizatorów – Prezesi, Dyrektorzy
  • Przedstawiciele prasy technicznej i portali internetowych

     

Łącznie w spotkaniu wzięło udział  252 osoby.

Każdy uczestnik otrzymał wydanie książkowe materiałów konferencyjnych zawierające referaty naukowe i techniczne, oraz zeszyty informacyjne stanowiące kompendium wiedzy w tematyce efektywności energetycznej.

Na czele delegacji Firm - Organizatorów stali:

ABB

Andrzej Olszenko
Starszy Specjalista ds. Marketingu
i Sprzedaży Napędy Elektryczne
DANFOSS Poland

Paweł Zmysłowski
Dyrektor Sprzedaży
Automatyka Przemysłowa
EATON Electric

Marek Tabaka
Key Investment Manager
EMERSON

Marek Pieńkowski
Dyrektor Generalny
 JUMO

Paweł Szafranek
Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
 LIMATHERM SENSOR

Zbigniew Juszkiewicz 
Prezes Zarządu
LUMEL

Alfred Hauptmann
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
POLNA

Andrzej Piszcz 
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
SKAMER-ACM

Zygmunt Jarosz
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
 TECHNOKABEL

Marian Germata  
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
 TURCK

Piotr Glinka
Prezes Zarządu
 WIKA

Tatiana Perczak-Szanowska
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

Konferencja tradycyjnie odbywa się w trzeciej dekadzie maja we wtorek i środę.
W tym roku dodatkowo w poniedziałek, przed właściwą Konferencją odbyły się tzw. warsztaty tematyczne.

19 maja 2014 r. (poniedziałek)

Spotkanie  rozpoczęło się  o godz. 18.00 warsztatami na temat efektywności energetycznej i roli automatyków w jej poprawianiu. Omówiono pojęcie efektywności energetycznej, jej znaczenie dla ochrony środowiska oraz stan jej faktyczny i prawny w Polsce. Skupiono się głównie na:

  • ustawie o efektywności energetycznej,
  • mechanizmach wsparcia (system białych certyfikatów),
  • zadaniach jednostek sektora publicznego,
  • projekcie akcji wspólnej w zakresie wdrażania dyrektywy 2012/27/UE 9CA EED).

Następnie Firmy Organizatorzy Konferencji przestawili w sposób skrótowy i ogólny swoją ofertę  w zakresie pomiarów i automatyki ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Wybrano tematy i oferty, które w sposób szczegółowy zostaną omówione we wtorek i środę. Ta część Konferencji została zakończona wspólną kolacją.

20 maja 2014 r. (wtorek)

Tego dnia Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10:00.

Konferencję prowadził Pan Andrzej Turak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny firmy SKAMER-ACM.

Po krótkim powitaniu wszystkich uczestników, przedstawieniu organizatorów i kilku informacjach organizacyjnych rozpoczęła się tzw. część naukowa.

 

Inauguracyjny wykład wygłosił Patron spotkania prof. Ryszard Tadeusiewicz.
Tytuł tegorocznego  jak zawsze interesującego referatu to:
"Zastosowanie sieci neuronowych w ochronie środowiska”


 Z równie wielkim zaciekawieniem uczestnicy konferencji słuchają pozostałych wystąpień przedstawicieli ze „świata nauki”:


Tytuł referatu prof. Leszka Trybusa z Politechniki Rzeszowskiej to
„Problemy projektowania zaawansowanego autopilota okrętowego”


Tytuł referatu prof. Jana Macieja Kościelnego z Politechniki Warszawskiej to:
„Monitorowanie i redukcja emisji tlenków azotu z zastosowaniem modeli neuronowych”

   
Tytuł referatu prof. Tadeusza Skubisa z Politechniki Śląskiej to:
„Wdrażanie inteligentnych systemów pomiarowych w energetyce - korzyści i zagrożenia”

Następnie prof. Ireneusz Soliński z AGH zaprezentował
„Efekty współpracy sfery nauki i przemysłu realizowanej przez  Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii”

Dyrektor Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej, Przedstawiciel Krajowej Agencji Poszanowania Energii pan Artur Łazicki przedstawił „Szanse dla przedsiębiorstw wynikające z ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 roku oraz metodyka wsparcia przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej - wnioski, doświadczenia i rekomendacje”Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pan Józef Kała omówił  „Finansowe  wsparcie działań energooszczędnych w Małopolsce  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  w 2014 roku”
  Cześć naukową zakończyła referat dr Wacława Mukawy  pt.:
”Automatyka i pomiary w realizacji funkcji i aspektów prawa ochrony środowiska.”Referaty zawarte są w Materiałach Konferencyjnych.


Po zakończeniu części naukowej prof. Ryszard Tadeusiewicz wspólnie z redaktorem Ryszardem Klenczem z Miesięcznika Napędy i Sterowanie ogłosili  wyniki  konkursu  „INNOWACJE 2014”, pod Patronatem - Akademii Górniczo - Hutniczej ; Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;  Korporacji Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych; Międzynarodowych Targów Poznańskich; EXPOPOWER; ITM Polska.

Przyznano medale w następujących kategoriach:


I APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA MONITORUJĄCA ZUŻYCIE MEDIÓW, WPŁYWAJĄCE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

1. ABB
    LS 4000 – Analizator laserowy


2. LUMEL
    Miernik parametrów sieci trójfazowej N43 do pomiarów bezpośrednich

3. WIKA Polska
    Jednostka kalibracyjna MODEL CPU6000
 
II NAPĘDY POPRAWIAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ


  1. EATON Electric
      Przemiennik częstotliwości PowerXL z systemem SmartWire-DT
III NOWE TECHNOLOGIE ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ I MAJĄCE WPŁYW NA
    OCHRONĘ ŚRODOWISKA


1. ELKO-BIS Systemy odgromowe - EXPOPOWER

     PROGRAM ELKO-BIS CAD

2. TURCK
    Oświetlenie LED serii WLS28-2

3. TURCK
    Sprzęgła indukcyjne serii NIC do transmisji energii
    oraz sygnałów w obu kierunkach
IV NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY PRODUKT/ROZWIĄZANIE, MAJĄCY WPŁYW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

1. ABB
    LS 4000 – Analizator laserowy


2. EATON Electric
     Przemienniki częstotliwości PowerXL z systemem SmartWire-DT

  3. TURCK
      Sprzęgła indukcyjne serii NIC do transmisji energii
      oraz sygnałów w obu kierunkach

 Po przerwie obiadowej  był  czas przeznaczony dla organizatorów Konferencji.

Każda firma miała do swojej dyspozycji 15 min. czasu na zaprezentowanie swoich rozwiązań. Prezentacja każdej firmy obowiązkowo podzielona była na 3 części, dzięki czemu prezentacje stały się bardziej dynamiczne a różnorodność pokazania oferty (slajdy, zdjęcia, filmy) i często zmieniający się prelegenci powodowali większe zainteresowanie uczestników Konferencji.

Prezentacje zostały zebrane w katalogu warsztatów - zbiór praktyk dot. efektywności energetycznej na XVIII Konferencję Automatyków Rytro 2014

 ABB

DANFOSS

EATON ELECTRIC

EMERSON

JUMO

LIMATHERM

LUMEL

POLNA

SKAMER-ACM

TECHNOKABEL

TURCK

WIKA

Cel integracji środowiska automatyków został dopełniony na bankiecie kończącym drugi dzień Konferencji. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Omen-Band występ kabaretu Smile i koncert zespołu Lady Pank

   

   

21 maja 2012 r. (środa)

Na głównej sali konferencyjnej przy stoiskach każdej z firm uczestnicy mogli porozmawiać z przedstawicielami Organizatorów, zapytać o szczegóły techniczne produktów, pobrać materiały katalogowe bądź zasygnalizować konkretny problem do rozwiązania.

   

   

Równolegle w tym samym czasie na  dwóch salach konferencyjnych  w ściśle określonych ramach czasowych odbywały się prezentacje firm Organizatorów oraz bloki dyskusyjne.

W pierwszej sali  prezentowały się:

   

ABB
   1. Szacowanie oszczędności energii w aplikacjach napędowych.
   2. Charakterystyka ustawników elektropneumatycznych marki ABB, seria TZID-C i EDP300.


WIKA Polska
  
Obsługa gazu SF6  od początku do końca - prezentacja oferty firmy WIKA

DANFOSS  Poland
   1. VLT® DriveMotor FCM 106 i FCP 106 – nowe przetwornice w ofercie Danfoss.
   2. Media to też energia – oszczędność zużycia wody w instalacjach.


SKAMER-ACM
   Systemy monitorowani mediów - SCADA Asix

TURCK
   Zastosowanie systemów identyfikacji RFID w utrzymaniu ruchu

JUMO
   Wyższe standardy techniczne w służbie ochrony środowiska.
   Przykłady rozwiązań na bazie DICON touch i AQUIS touch.

Całość zamknięta była blokiem dyskusyjnym pt Efektywność  energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków.

W drugiej sali odbywały się prezentacje:

   

LUMEL
   Pomiar efektywności parku maszynowego oraz efektywności energetycznej

TECHNOKABEL
  
Nowoczesne kable i przewody Technokabla -  przyjazne dla środowiska, przyczyniające się do efektywnego
   wykorzystania energii


POLNA
   Zawory regulacyjne – technika, bezpieczeństwo, ekologia

LIMATHERM Sensor
   1. Kontrola metrologiczna aparatury pomiarowej w praktyce przemysłowej.
   2. Prezentacja Akredytowanego Laboratorium Limatherm Sensor Sp z o.o.


EATON Electric
   Układy Samoczynnego Załączania Rezerwy firmy Eaton jako zwiększenie pewności zasilania

EMERSON
   Zarządzanie energią, nowa dyrektywa Unii Europejskiej

Całość zamknięta była blokiem dyskusyjnym pt Efektywność  energetyczna i ochrona środowiska – wyzwania dla automatyków.

Na zakończenie Konferencji Uczestnicy zostali zaproszeni do „Karczmy nad Potokiem” na obiad, gdzie przy góralskiej muzyce  serwowano bogate menu regionalnych potraw.