Konferencja Automatyków w Rytrze Maj 2020 - ZAKAZ ORGANIZACJI - kolejny skutek COVID-19
Komunikat Komunikat

10 Lat "Rytra"

10 lat "Rytra"

 

Pod koniec lat 80-tych, szczególnie w związku ze zmianami, które nastąpiły w Polsce i w Europie w sposób znaczący zwiększyły się możliwości rozwoju tzw. wysokich technik do których niewątpliwie zalicza się automatyka.

Firma SKAMER powstała w 1987 roku i jako główny cel swojego istnienia przyjęła pomaganie we wdrażaniu najnowszych światowych rozwiązań w zakresie pomiarów i automatyki przemysłowej w każdej gałęzi gospodarki. W tym czasie występowało duże zapotrzebowanie na przepływ informacji technicznej a Internet dopiero się rozwijał. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom organizowaliśmy liczne szkolenia, sympozja, konferencje. Z reguły były to spotkania kilkugodzinne, organizowane w różnych miejscach główne na terenie działania firmy, czyli obszarze Polski południowo-wschodniej.

Po kilku latach doszliśmy do wniosku, że przynajmniej raz w roku należy organizować większe, dłuższe spotkanie w jakimś hotelu, pensjonacie, w ciekawej okolicy. Długo szukaliśmy takiego miejsca i wreszcie wybór padł na "Perłę Południa" w Rytrze koło Nowego Sącza.

Pierwsze spotkanie w Rytrze zorganizowaliśmy dla ciepłowników w 1996 roku. Widząc duży sukces takiej formuły konferencji postanowiliśmy od 1997 roku organizować podobne spotkania dla automatyków.

Od samego początku przyjęliśmy kilka zasad, które sprawdziły się w dotychczasowych spotkaniach.

Po pierwsze za cele Konferencji przyjęliśmy:

  • przedstawienie tendencji w systemach pomiarów i automatyki,
  • promocja najnowszych wyrobów producentów urządzeń pomiarów i automatyki,
  • wzajemne poznanie i integracja środowiska automatyków
    (nauka - projektanci - producenci - użytkownicy).

Po drugie do organizacji i sponsorowania Konferencji zachęcaliśmy polskich i zachodnich producentów urządzeń automatyki - do organizacji zaangażowała się największa uczelnia techniczna Polski południowo-wschodniej - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie a później Komitet Automatyki i Robotyki PAN.

Za Patrona Konferencji przyjęliśmy Pana Profesora Ryszarda Tadeusiewicza późniejszego Rektora AGH.

Po trzecie przyjęliśmy, że Konferencja odbywa się maju i to raczej w drugiej jego połowie, we wtorek i środę a program Konferencji został tak skonstruowany, że zajmuje uczestnikom około 26 godzin i zawiera:

Wtorek - obiad, część naukową, prezentację firm, uroczysty bankiet,

Środa - śniadanie, tzw. warsztaty tematyczne, obiad.

Cały czas funkcjonuje wystawa firm - sponsorów spotkania.

Po czwarte na Konferencję zapraszamy:

  • przedstawicieli nauki,
  • przedstawicieli branżowej prasy technicznej i portali internetowych,
  • dyrektorów technicznych, głównych automatyków i energetyków największych zakładów przemysłowych i biur projektowych Polski południowo-wschodniej.

W Konferencji biorą udział przedstawiciele kierownictw firm organizatorów.

W dotychczasowych 10-ciu Konferencjach:

referaty naukowe wygłaszali Profesorowie:

Ryszard Tadeusiewicz i Wiesław Wajs z AGH,
Jan Maciej Kościelny z Politechniki Warszawskiej
Leszek Trybus z Politechniki Rzeszowskiej,

organizatorami były firmy:

10 konferencji - SKAMER-ACM, LUMEL, POLNA,
8 - TECHNOKABEL,
7 - KFAP,
6 - ABB, SIEMENS,
5 - DANFOSS,
4 - SABUR,
3 - CONTROLMATICA, JUMO, KFM, LIMATHERM, MERA-PNEFAL, PREMA, SAMSON, ZAP,
2 - AFRISO, ASTOR, POWOGAZ, YOKOGAWA, ZDANiA,
1 - ASE, HONEYWELL, IKSAiP, KLINGER, MICHELL, NIVELCO, OEM, PIAP, SIMEX, TURCK.

brali udział przedstawiciele prasy:

PAK, PAR, Napędy i Sterowanie, Elektronika Praktyczna, Elektronik,
Control Engineering, Parkiet oraz portali internetowych: Automatyka.pl
i AutomatykaOnLine.pl

na uroczystym bankiecie gości bawili tacy wykonawcy jak:

Krzysztof Daukszewicz, Zespół "Pod Budą", Paweł Dłużewski, Alosza Awdiejew z zespołem,
Krzysztof Piasecki, Halina Frąckowiak, "Tercet czyli Kwartet" - Hanna Śleszyńska, Wojciech Gąsowski,
Robert Rozmus, Wojciech Kaleta, Tadeusz Drozda i Gabi Gold, Ewa Kuklińska z baletem, Zbigniew Wodecki,
Katarzyna Skrzynecka, Marcin Daniec, Maciej Stuhr, Kasia Kowalska, Kabaret RAK, Urszula,
Teatr Tancerzy Ognia "Salamandra".

Począwszy od I Konferencji Automatyków Rytro 97, w której wzięło udział około 120 osób następował jej systematyczny rozwój tak, że od VI w 2002 r. ilość uczestników przekroczyła liczbę 200 a dalszy wzrost liczby uczestników jest ograniczony pojemnością Hotelu Perła Południa.

Przepiękne okolice i wspaniała atmosfera stworzona przez wszystkich uczestników Konferencji przy dużym wkładzie kierownictwa i personelu Perły Południa sprawia, że wszyscy chętnie przyjeżdżają na kolejne majowe spotkania. Świadczy o tym również fakt, że praktycznie od pierwszych spotkań automatycznie narzucona została piąta zasada organizacji Konferencji Automatyków - stałość miejsca spotkań. Większość organizatorów i uczestników mówiąc o kolejnej Konferencji Automatyków używa skrótu "Rytro".