Konferencja Automatyków w Rytrze Maj 2020 - ZAKAZ ORGANIZACJI - kolejny skutek COVID-19
Komunikat Komunikat

Sprawozdanie

 

X Konferencja Automatyków Rytro 2006

W dniach 23 - 24 maja 2006 odbyła się,  w Hotelu Perła Południa w Rytrze X Konferencja Automatyków. Konferencję zorganizowała firma Skamer-ACM Sp. z o.o. wraz z:

ABB Sp. z o.o., Danfoss Sp. z o.o., Honeywell Sp. z o.o., Jumo Sp. z o.o., KFM S.A., Limatherm Sensor Sp. z o.o., Lumel S.A., Polna S.A., Siemens Sp. z o.o., Turck Sp. z o.o., Technokabel S.A., Yokogawa Deutschland GmbH Sp. z o.o. oraz z udziałem Akademii Górniczo-Hutniczej i Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk.

W tym roku ta naukowo-techniczna impreza miała bardzo szczególny wymiar, gdyż zorganizowana została już po raz dziesiąty.  Przepiękna okolica i wspaniała atmosfera stworzona przez wszystkich uczestników Konferencji, przy dużym wkładzie Kierownictwa i Personelu Hotelu "Perła Południa" sprawia, że wszyscy chętnie przyjeżdżają na te cykliczne majowe spotkania.
Jubileuszowa Konferencja Automatyków Rytro 2006, podobnie jak poprzednie imprezy, pozostała wierna kilku niezmiennym zasadom. Z pewnością do najważniejszych należy realizacja stałych celów wyznaczonych charakterem wydarzenia, czyli: przedstawienie tendencji w systemach pomiarów i automatyki; promocja najnowszych wyrobów producentów urządzeń pomiarowych i automatyki oraz wzajemne poznanie i integracja środowiska automatyków.

Do udziału w konferencji, która stanowi połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką zaproszeni zostali pracownicy nauki ze znaczących polskich instytucji naukowych i uczelni technicznych m.in. Komitetu Automatyki Robotyki PAN oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a do współorganizacji - polscy i zachodni producenci urządzeń automatyki.
 
Patronat nad konferencją objął prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - Kierownik Katedry Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, członek PAN i PAU, oraz Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury w Paryżu.

Od dziesięciu lat w Rytrze spotykają się więc naukowcy, dyrektorzy techniczni, główni automatycy i energetycy największych zakładów przemysłowych i biur projektowych głównie z Polski południowo-wschodniej, przedstawiciele mediów:
a w szczególności Czasopism: POMIARY - AUTOMATYKA - KONTROLA, POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA, NAPĘDY i STEROWANIE, ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA,  CONTROL ENGINEERING Polska, ELEKTRONIK oraz Gazety Giełdowej PARKIET, a także portali internetowych www.Automatyka.pl  i www.AutomatykaOnLine.pl 
 oraz przedstawiciele firm organizatorów.
 
W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 250 osób.
 
Wzorem lat minionych tegoroczną Konferencję otworzyły referaty naukowe.

"Czy współczesna automatyka dojrzała do wykreowania i zastosowania robotów antropomorficznych?" - na to pytanie starał się odpowiedzieć prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz z AGH. Przybliżył słuchaczom roboty, które kształtem i rozmiarami przypominają człowieka, a które jeszcze do niedawna funkcjonowały wyłącznie w wyobraźni autorów książek science fiction. Tymczasem mało kto wie, że projekt robota pod nazwą "mechaniczny rycerz" znaleziono w szkicach Leonarda da Vinci z 1495 r. Obecnie wiele takich robotów wykorzystywanych jest jako elementy wystaw albo kampanii reklamowych, a także w branży rozrywkowej. W rzeczywistości przemysłowej roboty, choć bardzo pożyteczne, jednak mało przypominają człowieka, dlatego w odpowiedzi na potrzebę konstruowania maszyn człekokształtnych, zostały podjęte konkretne działania. W miarę rozwoju dopracowywano i doskonalono liczne prototypy koncentrując się np. nad jednym z najważniejszych elementów, jakim jest ręka - chwytak. Obecnie pracuje się nad wyrażającą uczucia twarzą, a także sterowaniem, które nie konicznie musi odbywać się przez komputer. Z pewnością przydatna będzie tu wiedza na temat metod odbierania sygnałów sterujących wprost z systemu nerwowego człowieka. Umożliwi to m.in. ludziom okaleczonym na sterowanie pracą protezy za pomocą… myśli.

 "Nowości rozproszonych systemów sterowania DCS" były przedmiotem rozważań prof. dr. hab. inż. Leszka Trybusa, kierownika Katedry Informatyki i Automatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. W swej prezentacji autor dokonał przeglądu aktualnego poziomu technicznego 11 systemów sterowania DCS (Distributed Control Systems), czołowych producentów, m.in.: ABB, Siemens, Emmerson, Honeywell, Alstom, Metso, Yokogawa i Invensys. Przegląd ten obejmował architekturę ogólną, stacje procesowe, komunikację, inżynierię, podsystem operatorski i zarządzanie informacją. Nowości dotyczyły stacji procesowych, rozszerzeń protokołu OPC i upowszechnienia XML, bibliotek inżynierskich, projektowania sterowania wspartego wizualizacją oraz indywidualizacji środowiska operatorskiego opartego o Web. - Systemy DCS stają się stopniowo platformami integrującymi ogół informacji o obiekcie technologicznym i jego sterowaniu. Widocznym trendem jest orientacja w stronę aplikacji biznesowych realizowanych on-line - podsumował prelegent.

W kolejnym wystąpieniu naukowym prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny z Instytutu Automatyki i Robotyki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej omówił "Zaawansowaną diagnostykę w układach automatyki". Podkreślił, że automatyczna realizacja działań diagnostycznych w trakcie pracy systemu pozwala na znaczne skrócenie czasu wykrycia i lokalizacji powstających uszkodzeń w stosunku do diagnostyki realizowanej przez operatora. Przynosi to istotną poprawę szeregu parametrów niezawodnościowych systemu. Jednocześnie dzięki dokładnej i szybkiej informacji diagnostycznej możliwe jest dokonanie odpowiednich zabezpieczeń pozwalających na uniknięcie lub ograniczenie skutków uszkodzeń, zanim nastąpią groźne następstwa dla przebiegu procesu technologicznego. W efekcie uzyskuje się zwiększenie efektów ekonomicznych i bezpieczeństwa systemu, a także zmniejszenie kosztów remontów.

W części naukowej, ostatni referat prof. dr. hab. inż. Wiesława Wajsa z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej poświęcony był "Metodzie sztucznej inżynierii immunologicznej". Prezentacja przygotowana została z pogranicza biologii i medycyny, które to dziedziny stały się dla autora źródłem inspiracji do rozwiązywania wielu problemów obliczeniowych z zakresu przetwarzania danych, sztucznej inteligencji, optymalizacji. Zdaniem prelegenta wiele mechanizmów, które funkcjonują w naturalnym systemie immunologicznym człowieka jest z powodzeniem wykorzystywane do rozwiązania problemów z zakresu klasyfikacji danych wielowymiarowych, optymalizacji funkcji, ekstrakcji wiedzy.

 W drugiej części pierwszego dnia Konferencji zaprezentowali się  współorganizatorzy i sponsorzy Konferencji.
Od  kilku lat prezentacja firm na Konferencji odbywa się poprzez odpowiedzi na przygotowane przy udziale uczestników pytania - problemy.
 
W tym roku wystąpienia obejmowały: 

  • najkrótszą historię ostatnich 10-ciu lat
  • najbardziej skrótową ofertę
  • najlepszy element oferty
  • najnowszy element oferty
  • najbardziej zaawansowany technicznie projekt
  • największe zrealizowane zadanie
  • najzabawniejsze wydarzenie.

Przedstawiciele wszystkich firm kolejno, w różnorodny sposób rozwijali  w/w tematy. Dzięki  dynamice prezentacji, ciągłej zmianie firm i osób przy jednocześnie ciekawej i sprawnie pokazywanej wizualizacji uczestnicy w niezłej formie dotrwali do końca  części merytorycznej  pierwszego dnia Konferencji.
Organizatorzy, co już jest tradycją na ryterskich spotkaniach potrafili tak zmobilizować uczestników Konferencji, że pomimo atrakcyjnego otoczenia  sala konferencyjna przez cały czas "pękała w szwach".
Może oprócz zwykłego przekonywania dodatkowym czynnikiem zachęcającym do obecności na sali konferencyjnej były atrakcyjne nagrody losowane w  wybranych momentach spotkania ?
 
Po krótkiej przerwie organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników Konferencji na uroczysty bankiet. Była to kolejna okazja, oprócz krótkich przerw na kawę do wypełnienia jednego z głównych celów Konferencji - integracja środowiska automatyków - nauka - projektanci - producenci - użytkownicy.

 Był tort  "urodzinowy" z okazji 10-tego spotkania od Kierownictwa "Perły Południa" a także również tradycyjnie liczne atrakcje.

 
Dla rozluźnienia poważnej atmosfery część artystyczną
bankietu rozpoczął Kabaret Rak.

Atrakcją wieczoru był  1,5 godzinny występ
Urszuli wraz z Zespołem.

Prawdziwym hitem okazał się plenerowy występ Teatru Ognia "Salamandra"

              

zakończony bardzo okazałym pokazem sztucznych ogni.

 

Drugiego dnia  Konferencji po śniadaniu rozpoczęły się tzw. warsztaty tematyczne.
Firmy kolejno prezentowały się z  referatami, których tematyka miała zaciekawić uczestników Konferencji i zachęcić ich do obecności na sali konferencyjnej pomimo tego, że obecność już nie była "obowiązkowa".
 
W nieco luźniejszej atmosferze  uczestnicy wykorzystywali każdą przerwę na spotkania i dyskusje na stoiskach firm.
Konferencja zakończyła się pożegnalnym obiadem w plenerze.

   

                               Ewa Osiecka   - Napędy i Sterowanie
                               Andrzej Turak - SKAMER-ACM

Pliki do pobrania
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
rytro2006.jpg

Rytro 2006 - zdjęcie grupowe