XII Konferencja Automatyków Rytro 2008

Jak co roku w maju (20-21) w Hotelu Perła Południa w Rytrze k/Nowego Sącza spotkało się szerokie grono automatyków.
Patronat nad XII Konferencją Automatyków objął już tradycyjnie prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz - Kierownik Katedry Automatyki
Wydziału EAIiE Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa – były Rektor AGH, Członek Prezydium PAN, Doktor Honoris Causa 12 - tu uczelni krajowych i zagranicznych.

Tradycyjne i niezmienne były również cele konferencji czyli:

 • przedstawienie  tendencji w systemach pomiarów i automatyki
 • promocja najnowszych wyrobów  producentów urządzeń pomiarów i automatyki 
 • wzajemne poznanie i integracja środowiska automatyków
            (nauka - projektanci - producenci - użytkownicy).

 Do organizacji tegorocznej Konferencji włączyły się firmy:
ABB, ASE, DANFOSS, EMERSON, HONEYWELL, JUMO, LIMATHERM SENSOR, LUMEL, TECHNOKABEL, TURCK, WIKA oraz inicjator i główny organizator firma SKAMER-ACM .

W Konferencji udział wzięli:

 • Przedstawiciele nauki z AGH, Politechnik: Warszawskiej, Rzeszowskiej
  i Śląskiej,
 • Przedstawiciele prasy technicznej:
        PAK,
        PAR,
        Control Engineering,
        Elektronika Praktyczna,                           
        Napędy i Sterowanie,
        Magazyn Ex
 • Przedstawiciele portali internetowych:
        Automatyka.pl,
        AutomatykaOnLine
 • Kadra inżynierska największych zakładów przemysłowych i biur projektowych  głównie z regionu  Polski południowo-wschodniej,
 • Przedstawiciele Organizatorów – przeważnie Prezesi, Dyrektorzy ds. Marketingu

Łącznie w spotkaniu wzięło udział  około 240 osób.

 I-szy dzień Konferencji – 20 maja 2008 r. (wtorek)

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 11:00 .
Konferencję prowadził Pan Andrzej Turak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny firmy SKAMER-ACM.
 
Po krótkim powitaniu wszystkich uczestników, przedstawieniu organizatorów i kilku informacjach organizacyjnych rozpoczęła  się  tzw. część naukowa.

Inauguracyjny wykład wygłosił patron spotkania prof. Ryszard Tadeusiewicz.
Tytuł tegorocznego  bardzo interesującego referatu to : „Głosowe sterowanie w systemach automatyki”.
 
Pan Profesor rozpoczął swój referat od podkreślenia nieodzownej roli człowieka w systemach automatyki. W związku z tym, systemom sterowania stawia się określone wymagania również w zakresie ergonomii i wygody kontaktów z człowiekiem. Systemami, które spełniają te wymagania i mają szanse zrewolucjonizować technikę komunikacji są systemy obsługiwane sygnałem mowy. Ten temat został przez pana profesora rozwinięty w dalszej części wykładu i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem.

Z równie wielkim zaciekawieniem uczestnicy konferencji wysłuchali pozostałych wystąpień przedstawicieli ze „świata nauki” :
Profesor Leszek  Trybus z Politechniki Rzeszowskiej mówił o „dwustronnej komunikacji czasie rzeczywistym w pakiecie CPDev  dla rozproszonego systemu kontrolno-pomiarowego”.

 
  Profesor Jan Maciej Kościelny z Politechniki Warszawskiej o symulatorach procesu”

 

 
 
Profesor Tadeusz Skubis z Politechniki Śląskiej o „współczesnych układach przetwarzania rezystancji na sygnały cyfrowe”

Po przerwie obiadowej  był  czas przeznaczony dla organizatorów Konferencji.
Firmy  w kolejności alfabetycznej  prezentowały swoją ofertę, obowiązkowo podzieloną  na trzy odcinki czasowe.
 

Firma ABB skupiła  swoją prezentację na napędach i przeglądzie produktów
 
 
 
LUMEL  zaprezentował się jako dostawca rozwiązań dla pomiarów i automatyki.

 Pozostałe firmy wyraźnie zatytułowały swoje  prezentacje:

ASE
   1. Legalizacja zbiorników magazynowych z produktami akcyzowymi
   2. Detekcja wycieku w świetle Dyrektyw ATEX i bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL
   3. Zabezpieczenia obwodów iskrobezpiecznych - nowości firmy R.Stahl.
DANFOSS
   1. 75 lat Danfoss i 40 lat VLT
   2. Danfoss w Polsce
   3. Plany Danfoss
EMERSON
   1. Wireless oknem na świat
   2. AMS - diagnostyka prawdę Ci powie
   3. Fundamenty rzetelnych pomiarów
HONEYWELL
   1. Elementy Automatyki
   2. Zaawansowane techniki sterowania i symulacji
   3. Monitoring oraz kontrola procesów korozyjnych
JUMO
   1. Czujniki, przetworniki i termostaty, wszystko do  pomiaru temperatury
       w programie JUMO.
   2. JUMO. Urządzenia do regulacji i rejestracji.
   3. Przetworniki ciśnienia i fizykochemia, badanie parametrów cieczy.
LIMATHERM
   1. Czujniki temperatury przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
   2. Mierniki o podwyższonej dokładności oraz kalibratory.
   3. Elementy grzejne do urządzeń produkowanych seryjnie.
TECHNOKABEL
   1. Prezentacja Firmy
   2. Kable dla automatyki
   3. Kable bezpieczeństwa pożarowego
TURCK
   1. Najciekawsze aplikacje i sukcesy TURCK Polska
   2. Nowości
   3. Systemy zdalnych I/
O
WIKA
   1. Sprawdzone i pewne rozwiązania WIKA w zakresie mechanicznych pomiarów ciśnienia
   2. Elektronika w pomiarach, czyli nowoczesne urządzenia pomiarowe ciśnienia i temperatury
   3. Separatory membranowe WIKA - pewny i bezpieczny pomiar, bez względu na medium

Główny organizator firma SKAMER-ACM  przypomniała tylko swoją szeroką ofertę dla użytkowników automatyki w kilkuminutowym wystąpieniu, a zyskany czas przeznaczyła na losowanie nagród dla Uczestników.
 
Cel integracji środowiska automatyków został dopełniony na bankiecie kończącym pierwszy dzień konferencji. Formacja Chatelet zadbała o rozluźnienie atmosfery  po długiej części wykładów. Po występie kabaretu na scenie pojawiła się Patrycja Markowska z zespołem, Po koncercie, który zachował swój kameralny charakter odbył się pokaz tańców latynoamerykańskich. Każdy uczestnik miał szansę nauczyć się kroków salsy.
 

               

           
 

II-gi dzień Konferencji – 21 maja 2008 r. (środa)

Ta część Konferencji była  zorganizowana inaczej niż na poprzednich spotkaniach.
 
Na głównej sali konferencyjnej przy stoiskach każdej z Firm Uczestnicy mogli porozmawiać z przedstawicielami Organizatorów, zapytać o szczegóły techniczne produktów, pobrać materiały katalogowe bądź zasygnalizować konkretny problem do rozwiązania.

       
 

Równolegle w tym samym czasie funkcjonowały dwie sale konferencyjne, na których w ściśle określonych ramach czasowych odbywały się wykłady/prezentacje firm organizatorów oraz o bloki dyskusyjne.
 
W pierwszej sali prezentowały się:

WIKA Innowacyjne rozwiązania firmy WIKA w zakresie separatorów membranowych – to co nas   wyróżnia!
EMERSON Diagnostyka i architektura cyfrowa
HONEYWELL Rozwiązania bezprzewodowe OneWireless
JUMO  Ciekawe nowości i przykładowe aplikacje urządzeń JUMO
TURCK  Systemy zdalnych I/O – przegląd, software wspomagający projektowanie, aplikacje
LIMATHERM  Kalibracja urządzeń pomiarowych na obiekcie

Całość zamknięta była blokiem dyskusyjnym pt. aparatura kontrolno–pomiarowa i systemy sterowania.
W bloku  dyskusyjnym były poruszane tematy, które krótko można określić jako: automatyka przemysłowa a nowe normy unii europejskiej z zakresu ochrony środowiska.
 
W drugiej sali miały miejsce prezentacje:

DANFOSS  1. Przetwornice częstotliwości Danfoss a oszczędność energii  w przenośnikach 
    taśmowych i układach pompowych
2. Nowości w Automatyki Przemysłowej Danfoss
ASE  System monitoringu CCTV w obszarach zagrożonych wybuchem
TECHNOKABEL Kable i przewody w ofercie Technokabla
LUMEL Identyfikacja źródeł kosztów eksploatacji mediów i ich optymalizacja z zastosowaniem rozproszonych systemów pomiarowo- informacyjnych
ABB ACS800-31/37 Przemienniki o niskiej emisji harmonicznych

Prezentacje tej sali wzbogacił  wykład prof. Wajsa na temat:  Diagnostyka systemu w rozproszonym hierarchicznym systemie sterowania.

   

Końcowym akcentem na tej sali był również blok dyskusyjny o tematyce: napędy i instalacje elektryczne. Ciekawym wątkiem dyskusji był temat współpracy przemysłu ze światem nauki. Do dyskusji włączył się  obecny  również na sali  prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny. Wniosek był taki, że dla rozwoju przemysłu nieodzowna jest ścisła współpraca z uczelniami i trend w tej kwestii jest właściwy.
 
Końcowa część Konferencji tradycyjnie miała charakter regionalny. Wszyscy Uczestnicy zebrali się w karczmie „Nad Potokiem” i przy dźwiękach góralskiej kapeli smakowali bogate menu potraw regionalnych.