Sprawozdanie

XXI KONFERENCJA AUTOMATYKÓW RYTRO 2017

Jak co roku szerokie grono automatyków spotkało się dniach 15 -17 maja 2017 na XXI Konferencji Automatyków w Rytrze pod hasłem „Automatyka Energia Środowisko".

Patronat honorowy objął Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Patronat medialny objęły: Automatyka, Control Engineering, Napędy i Sterowanie, Pomiary Automatyka Kontrola, Pomiary Automatyka Robotyka, automatyka.pl, automatykaOnline.pl.

Celem Konferencji było: przedstawienie tendencji w systemach pomiarów i automatyki, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności energetycznej i ochrony środowiska.
Przygotowane referaty przybliżyły tematykę, a zaprezentowane przez firmy organizujące Konferencję rozwiązania pomogą w realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej i ochroną środowiska.

Organizatorami  Konferencji były następujące firmy: ABB, AUMA, BECKHOFF, DANFOSS, EMERSON, JUMO, LIMATHERM, PEPPERL+FUCHS, TECHNOKABEL, TURCK, WEIDMULLER, WIKA, ZPUE oraz główni organizatorzy firma SKAMER-ACM i TOWARZYSTWO NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA.


Na czele delegacji Firm - Organizatorów stali:

ABB
ABB

Magda Malewska
Sales and Marketing Manager
Electrification Products Division

AUMA
AUMA

Krzysztof Sobieraj
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Serwisu
 

BECKHOFF Automation
BECKHOFF

Krzysztof Pulut
Regionalny Kierownik Sprzedaży
 

DANFOSS Poland
DANFOSS

Paweł Zmysłowski
Regional Sales Manager
 

EMERSON
EMERSON

Piotr Kozuń
Instrumentation Sales Manager

JUMO
JUMO

Dawid Goiński
General Manager

LIMATHERM
LIMATHERM

Zbigniew Juszkiewicz
Prezes Zarządu

PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHS

Dariusz Mierzejewski
Dyrektor ds. Sprzedaży

SKAMER-ACM
SKAMER-ACM

Zygmunt Jarosz
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

TECHNOKABEL
TECHNOKABEL

Marek Wajszczyk
Dyrektor Techniczny,Członek Zarządu

TURCK
TURCK

Piotr Glinka
Prezez Zarządu

WEIDMÜLLER
WEIDMULLER

Witold Bereszczyński
Dyrektor Zarządzający

WIKA
WIKA

Agnieszka Gulczewska
Kierownik Działu Obsługi Klienta

ZPUE
ZPUE

Janusz Petrykowski
Prezes Zarządu,Dyrektor Przedsiębiorstwa

W Konferencji udział wzięło ok. 235 osób w tym:
  • 5 przedstawicieli nauki z AGH, Politechnik: Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej,
  • 139 przedstawicieli z zakładów przemysłowych i biur projektowych,
  • 7 przedstawicieli prasy technicznej i portali internetowych:  AUTOMATYKA, Napędy i Sterowanie PAK, PAR, Control Engineering, Automatyka.pl, AutomatykaOnLine
  • 5 przedstawicieli organizacji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, Stowarzyszenie Elektryków Polskich,
  • 67 przedstawicieli Organizatorów
  • pozostali to obsługa Konferencji

W dniu 15.05 odbyły się warsztaty tematyczne, podczas których zastanawiano się nad wpływem automatyki na poprawę efektywności energetycznej oraz nad zmianami klimatu i związkiem z nadmierną emisją CO2.

16 maja 2017 - wtorek
Obrady w dniu 16.05 rozpoczął o godzinie 1100   pan Andrzej Turak – Wiceprezes Zarządu firmy SKAMER-ACM. Przywitał wszystkich uczestników i omówił program.

Rytro 2017
Rytro 2017

Już tradycyjnie część naukową konferencji rozpoczyna Profesor Ryszard Tadeusiewicz. Podczas kolejnych Konferencji Automatyków w Rytrze starał się zawsze znajdować nowości, żeby je wskazać i opisać jako kolejne obszary potencjalnej ekspansji automatyki.
Tytuł tegorocznej prezentacji to „Internet rzeczy jako narzędzie automatyki dla potrzeb energetyki i środowiska”.

Następnie Profesorowie Leszek Trybus, Jan Maciej Kościelny, Tadeusz Skubis, Ireneusz Soliński, oraz dziekan wydziału EAIiIB AGH Andrzej Izworski, w krótkich blokach 3 minutowych zaprezentowali zarys swoich wykładów, w których można było w pełni uczestniczyć w dniu 17.05.

PRz

prof. dr hab. inż. Leszek Trybus
Politechnika Rzeszowska

PW

prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny
Politechnika Warszawska

PŚ

prof. dr hab inż. Tadeusz Skubis
Politechnika Śląska

AGH

prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński
AGH

AGH

dr inż. Andrzej Izworski
AGH

Następnie I Zastępca Prezesa Zarządu  WFOŚiGW w Krakowie pan Józef Kała omówił „Dofinansowanie zadań związanych z zarządzaniem energią i środowiskiem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2017 roku."

Rytro 2017

Płk. Stanisław Dąbrowski z Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy przedstawił  główne aspekty rozwoju metrologii w Polsce.

Rytro 2017
Na zakończenie części naukowej pan Paweł Tomaszewski reprezentujący firmę SKAMER-ACM w swojej prezentacji pt.: „Automatyka Energia Środowisko” omówił rolę automatyki w zarządzaniu energią i środowiskiem. Przedstawił wpływ zanieczyszczenia środowiska i nadmiernej emisji CO2 na postępujące zmiany klimatu. Uświadomił wszystkim zebranych jak ważną rolę w tych aspektach odgrywa automatyka przemysłowa.
Rytro 2017

Druga część przeznaczona była na prezentacje firm, sponsorów Konferencji.

W tym roku, formuła wystąpień również została zmieniona, a mianowicie: każda firma miała do dyspozycji 12 minut w jednym bloku. Kolejność wystąpień była następująca:
LIMATHERM, JUMO, DANFOSS, PEPPERL+FUCHS, AUMA, TECHNOKABEL, TURCK, WIKA, BECKHOFF, EMERSON, WEIDMÜLLER, SKAMER, ABB, ZPUE

W zwartej formie zostały przedstawione nowości produktowe z zakresu automatyki przemysłowej.
W prezentacjach dominowała tematyka związana z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną.

Prelegentami byli:

limatherm

Igor Kurytnik
Limatherm

jumo

Dawid Goiński
JUMO

danfoss

Marek Szwonek
Danfoss

pepperl

Dariusz Mierzejewski
Pepperl+Fuchs

auma

Krzysztof Sobieraj
AUMA

technokabel

Marek Wajszczyk
Technokabel

technokabel

Dariusz Ziółkowski
Technokabel

turck

Piotr Glinka
TURCK

turck

Andrzej Dereń
TURCK

wika

Agnieszka Gulczewska
WIKA

wika

Krzysztof Lewenda
WIKA

beckhoff

Krzysztof Pulut
Beckhoff

emerson

Piotr Kozuń
Emerson

wedmuller

Witold Bereszczyński
Weidmüller

skamer-acm

Mirosław Sarzyński
SKAMER

skamer-acm

Paweł Fraś
SKAMER

abb

Magdalena Malewska
ABB

abb

Bartłomiej Orzechowski
ABB

zpue

Janusz Petrykowski
ZPUE

Na zakończenie obrad pan prezes Andrzej Turak podziękował wszystkim uczestnikom pierwszego dnia konferencji i zaprosił na bankiet. Po wymagających dużej koncentracji wykładach organizatorzy przewidzieli 3 godziny czasu wolnego, który  większość uczestników przeznaczyła na wizytę na stoiskach firm i rozmowy techniczno-handlowe. Pozostali udali się na wycieczkę po okolicy.

17 maja 2017 - środa
Od godz. 10:00 na głównej sali konferencyjnej zostały zorganizowane targi branżowe. Odwiedzający stoiska mieli okazje porozmawiać z przedstawicielami firm organizatorów, oraz pobrać materiały katalogowe.

Przez cały dzień funkcjonowały dodatkowe dwie sale konferencyjne, na których w ściśle określonych ramach czasowych odbywały się wykłady kadry naukowej oraz prezentacje firm organizatorów uzupełniony o blok dyskusyjny.

 

Pierwsza sala

JUMO
Pomiar temperatury łożysk cylindrów drukowych w strefie zagrożonej wybuchem: JUMO WTRANS T Ex + system mTRON. Jumo
ABB
  1. Korzyści wynikające z zastosowania przemienników częstotliwości o niskiej zawartości harmonicznych.
  2. ABB Ability™ SmartSensor – cyfrowa rewolucja w zakresie monitoringu silników niskiego napięcia.
ABB

WEIDMÜLLER
Zastosowanie przemysłowych routerów Weidmüller w oczyszczalniach ścieków. WeidmÜller

EMERSON
Emerson - Final Control. Emerson
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
Motoryzacja jako integracja transportu, energetyki, informatyki, automatyki i budownictwa. Tadeusz Skubis
PEPPERL+FUCHS
Urządzenia mobilne do stref Ex. Pepperl+Fuchs
WIKA
Efektywność i bezpieczeństwo na instalacji - przykłady urządzeń do kalibracji firmy WIKA. Wika
AUMA
AUMA - Element bezpieczeństwa instalacji. Auma
Prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny
Samodiagnozowalne, tolerujące uszkodzenia systemy mechatroniczne. Jumo

Druga sala

TURCK
Od audytu po integrację - kompletne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa maszynowego. Turck

TECHNOKABEL Rozporządzenie o wyrobach budowlanych (CPR) – wymagania dla kabli i przewodów. Technokabel

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński
Nowa technologia magazynowania energii wiatru w sprężonym powietrzu. AGH

DANFOSS
  1. Wysokociśnieniowe systemy wodne – filtracja, nawilżanie, gaszenie.
  2. Rozwiązania hybrydowe w układach napędowych.
Danfoss
LIMATHERM Sensor
Model systemu pomiarowego do wzorcowania wielkości elektrycznych. Limatherm
Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus
Konfigurowanie komputera nadrzędnego w pewnym rozproszonym systemie sterowania. Politechnika Rzeszowska

BECKHOFF
Industry 4.0 – „przemysł przyszłości” w powiązaniu z predykcyjnym utrzymaniem ruchu i planowaniem produkcji. Beckhoff

Prof. dr hab. inż. Andrzej Izworski
Dofinansowanie projektów B+R - innowacyjność w praktyce. AGH

SKAMER-ACM
SKAMER-ACM - integrator roku 2016.

Skamer   Skamer

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że nowa ramówka drugiego dnia konferencji jest właściwa i należy to kontynuować w kolejnych latach. Każdy uczestnik posiadał precyzyjny harmonogram wykładów i mógł uczestniczyć tylko w tych, które go szczególnie interesują.

Równolegle na dużej sali konferencyjnej trwały minitargi branżowe i każdy znalazł czas na odwiedzenie stoisk i rozmowy z doradcami techniczno-handlowymi.

Konferencja jak co roku zakończyła się obiadem w stylu regionalnym przy dźwiękach góralskiej kapeli.