Konferencja Automatyków w Rytrze Maj 2020 - ZAKAZ ORGANIZACJI - kolejny skutek COVID-19
Komunikat Komunikat

Sprawozdanie

XXII KONFERENCJA AUTOMATYKÓW RYTRO 2018

Jak co roku szerokie grono automatyków spotkało się dniach 21 -23 maja 2018 na XXII Konferencji Automatyków w Rytrze pod hasłem „Automatyka w Inżynierii Środowiska".
 
Patronat honorowy objęli: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 
Patronat medialny objęły: Automatyka, Control Engineering, Napędy i Sterowanie, Pomiary Automatyka Kontrola, Pomiary Automatyka Robotyka, automatyka.pl, automatykaOnline.pl.
 
Celem Konferencji było: przedstawienie tendencji w systemach pomiarów i automatyki, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ich w inżynierii środowiska.
Przygotowane referaty przybliżyły tematykę a zaprezentowane przez firmy organizujące Konferencję rozwiązania pomogą w realizacji zadań związanych ochroną środowiska.

Organizator Konferencji: Towarzystwo Na Rzecz Ochrony Środowiska w Krakowie.
 
Współorganizatorami Konferencji były następujące firmy: ABB, AUMA, DANFOSS, EMERSON, HELUKABEL, JUMO, LIMATHERM, LUMEL, PEPPERL+FUCHS,SIEMENS, TURCK, WEIDMULLER, WIKA, oraz jej inicjator SKAMER-ACM.
Do organizacji włączyły się też: AGH, PAN, SEP, Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, S&P.
 
W Konferencji udział wzięli: Przedstawiciele Wyższych Uczelni Technicznych, przedstawiciele przemysłu, biur projektowych, przedstawiciele prasy technicznej i branżowych portali internetowych, producenci i integratorzy systemów pomiarów i automatyki przemysłowej.
 
Na czele delegacji Firm - Organizatorów stali:

ABB
ABB

Bartłomiej Orzechowski
Kierownik Dz. Zarządzania Produktem, Napędy, Silniki
 

AUMA
AUMA

Robert Łudzień
Wiceprezes Zarządu
 

DANFOSS Poland
DANFOSS

Jakub Czapliński
Dyrektor Sprzedaży
 

DANFOSS Poland
DANFOSS

Paweł Zmysłowski
Regional Sales Manager
 

EMERSON
EMERSON

Andrzej Szafarz
Regional Sales Leader

HELUKABEL
HELUKABEL

Sławomir Szlefarski
Dyrektor ds. Inwestycji

JUMO
JUMO

Dawid Goiński
General Manager

LIMATHERM
LIMATHERM

Zbigniew Juszkiewicz
Dyrektor ds. Sprzedaży

LUMEL
LUMEL

Dinesh Musalekar
President

PEPPERL+FUCHS
PEPPERL+FUCHS

Dariusz Mierzejewski
Dyrektor ds. Sprzedaży

SIEMENS
SIEMENS

Andrzej Cyganik
Promotor Systemów Bezpieczeństwa

SKAMER-ACM
SKAMER-ACM

Zygmunt Jarosz
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

TURCK
TURCK

Piotr Glinka
Prezes Zarządu

WEIDMÜLLER
WEIDMÜLLER

Grażyna Wiśniewska
Menadżer ds. Komunikacji Marketingowej

WIKA
WIKA

Tatiana Perczak-Szanowska
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

0
Osób
0
przedstawicieli Nauki
0
przedstawicieli z zakładów przemysłowych
0
przedstawicieli prasy technicznej i portali internetowych
0
przedstawicieli organizacji
0
przedstawicieli Organizatorów

W Konferencji udział wzięło ok. 260 osób w tym:

  • 10 przedstawicieli nauki z AGH, Politechnik: Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej, Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Tarnowa i Oświęcimia
  • 152 przedstawicieli z zakładów przemysłowych i biur projektowych
  • 6 przedstawicieli prasy technicznej i portali internetowych: AUTOMATYKA, Napędy i Sterowanie PAK, PAR, Control Engineering, Automatyka.pl, AutomatykaOnLine
  • 6 przedstawicieli organizacji: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Środowiska
  • 69 przedstawicieli Organizatorów
  • pozostali to obsługa Konferencji

22 maja 2018 - wtorek
Obrady w dniu 22.05 rozpoczął o godzinie 11:00 pan Andrzej Turak – Wiceprezes Zarządu firm SKAMER-ACM. Przywitał wszystkich uczestników i omówił program.

Rytro 2018
Rytro 2018

Już tradycyjnie część naukową konferencji rozpoczyna Profesor Ryszard Tadeusiewicz. Podczas kolejnych Konferencji Automatyków w Rytrze starał się zawsze znajdować nowości, żeby je wskazać i opisać jako kolejne obszary potencjalnej ekspansji automatyki. Tytuł tegorocznej prezentacji to „Czwarta rewolucja techniczna”.

Część naukową zapewnili panowie profesorowie z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnik Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej, oraz Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Oświęcimia i Tarnowa, którzy w swoich referatach poruszali problematykę automatyki i ochrony środowiska z punktu widzenia badań naukowych

Mgr inż. Jarosław Gracel reprezentujący Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii omówił Platformę Przemysłu Przyszłości.

Rytro 2018

Następnie prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny przedstawił prace prowadzone w Instytucie Automatyki Politechniki Warszawskiej dotyczące automatyki w inżynierii środowiska.

Rytro 2018

W 3 minutowym wystąpieniu prof. dr  hab. inż. Leszek Trybus zaprezentował zarys swojego wykładu „Sterowniki, regulatory i oprogramowanie opracowane w Politechnice Rzeszowskiej”, w którym można było w pełni uczestniczyć w dniu 23.05

Rytro 2018

W 3 minutowym wystąpieniu prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis z Politechniki Śląskiej zaprezentował zarys swojego wykładu „Nowe technologie w obszarze kształtowania popytu i podaży energii elektrycznej”, w którym można było w pełni uczestniczyć w dniu 23.05

Rytro 2018

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński reprezentujący Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii zaprezentował koncepcje „zielonych stref energetycznych” w Polsce.

Rytro 2018

Na pytanie „jak w technice i biznesie opanować nadmiar informacji i wydobyć z niego istotną wiedzę ?” w swojej prelekcji odpowiedział Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH w Krakowie dr inż. Andrzej Izworski.

Rytro 2018

Dr Rafał Solecki reprezentujący Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości przedstawił „Możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie OZE i B+R”.

Rytro 2018

Z kolei inną ścieżkę dofinasowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie zaprezentował dr inż. Paweł Korczak.

Rytro 2018

Pierwszą część wykładu tematycznego „Automatyka w inżynierii środowiska” wygłosił przedstawiciel firmy SKAMER-ACM z Tarnowa mgr inż. Paweł Tomaszewski i zaprosić na kontynuację w dniu 23.05.

Rytro 2018

Na zakończenie bloku naukowego wystąpił Rektor Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej z Oświęcimia profesor Witold Stankowski, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

Rytro 2018

oraz  profesor Igor Kurytnik z Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej z Oświęcimia.

Rytro 2018

Druga część została przeznaczona dla producentów systemów automatyki, którzy prezentowali nowość w swojej ofercie, rozwiązania mające swoje zastosowanie w inżynierii środowiska.

Każda firma miała do dyspozycji 12 minut w jednym bloku. Kolejność wystąpień była następująca:
JUMO, WEIDMULLER, DANFOSS, TURCK, LUMEL, AUMA, SKAMER, ABB, SIEMENS, WIKA, LIMATHERM , EMERSON, PEPPERL+FUCHS, HELUKABEL

W zwartej formie zostały przedstawione nowości produktowe z zakresu automatyki przemysłowej.
W prezentacjach dominowała tematyka związana z ochroną środowiska.

Prelegentami byli:

JUMO

Dawid Goiński
JUMO

jumo

Jacek Grabowski
JUMO

Weidmüller

Tomasz Pawłowski
Weidmüller

Danfoss

Jakub Czapliński
Danfoss

Danfoss

Piotr Wiśniewski
Danfoss

Turck

Piotr Glinka
Turck

Turck

Andrzej Dereń
Turck

LUMEL

Dinesh Musalekar
LUMEL

LUMEL

Dariusz Tront
LUMEL

AUMA

Robert Łudzień
AUMA

SKAMER

Paweł Tomaszewski
SKAMER

SIEMENS

Andrzej Cyganik
SIEMENS

ABB

Bartłomiej Orzechowski
ABB

ABB

Jakub Ćwikło
ABB

WIKA

Tatiana Perczak-Szanowska
WIKA

WIKA

Tomasz Cwikliński
WIKA

Limatherm

Zbigniew Juszkiewicz
Limatherm

Limatherm

Igor Kurytnik
Limatherm

Emerson

Andrzej Szafarz
Emerson

Pepperl+Fuchs

Dariusz Mierzejewski
Pepperl+Fuchs

Helukabel

Marek Trajdos
Helukabel

Na zakończenie obrad pan prezes Andrzej Turak podziękował wszystkim uczestnikom pierwszego dnia konferencji i zaprosił na bankiet. Po wymagających dużej koncentracji wykładach organizatorzy przewidzieli 2 godziny czasu wolnego, który większość uczestników przeznaczyła na wizytę na stoiskach firm i rozmowy techniczno-handlowe. Pozostali udali się na wycieczkę po okolicy.

23 maja 2018 - środa
Od godz. 10:00 na głównej sali konferencyjnej zostały zorganizowane targi branżowe.

Odwiedzający stoiska mieli okazje porozmawiać z przedstawicielami firm organizatorów, oraz pobrać materiały katalogowe.

Przez cały dzień funkcjonowały dodatkowe dwie sale konferencyjne, na których w ściśle określonych ramach czasowych odbywały się wykłady kadry naukowej oraz prezentacje firm organizatorów uzupełniony o blok dyskusyjny.

Pierwsza sala

Danfoss
Rozwiązania hybrydowe w układach napędowych i przykłady zastosowań nowoczesnych wodnych układów wysokociśnieniowych.

Danfoss

Limatherm
Specjalistyczne pomiary temperatury w energetyce zawodowej.

Limatherm   Limatherm

WEIDMÜLLER
Prezentacja oprogramowania inżynierskiego „Weidmuller Configurator” przyspieszającego projektowanie.

Weidmuller

EMERSON
Diagnostyka zdalna i weryfikacja i kalibracja przepływomierzy.

Emerson

TURCK
Monitorowanie wibracji maszyn i urządzeń – ważny element predykcyjnego utrzymania ruchu.

Turck

Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus
Sterowniki, regulatory i oprogramowanie opracowane w Politechnice Rzeszowskiej.

Leszek Trybus

LUMEL
Oszczędzanie przez skuteczne wykorzystanie danych pomiarowych.

Lumel

Helukabel
Elementy kompatybilności środowiskowej kabli przemysłowych.

Helukabel

Paweł Tomaszewski i Andrzej Grymek
Rozproszony pomiar zanieczyszczeń.

Paweł Tomaszewski   Andrzej Grymek

Druga sala

AUMA
Innowacyjne i kompleksowe rozwiązania dla przemysłu.

AUMA

WIKA
Urządzenia do pomiaru przepływu – dedykowane rozwiązania firmy WIKA Polska.

Wika

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis
Nowe technologie w obszarze kształtowania popytu i podaży energii elektrycznej.

Politechnika Śląska

Pepperl+Fuchs
Ochrona przeciwprzepięciowa bez ograniczeń.

Pepperl+Fuchs

ABB
Oferta serwisu Napędów ABB – ciekawe realizacje i rozwój sieci partnerskiej i Common platform przepływomierzy ABB.

ABB   ABB

Paweł Tomaszewski
Automatyka w inżynierii środowiska.

Paweł Tomaszewski

JUMO
Wyższy poziom bezpieczeństwa instalacji przemysłowych - urządzenia firmy JUMO z certyfikatem SIL.

Jumo

SIEMENS
Realizacja bezpieczeństwa z Safety Integrated.

Siemens

SKAMER-ACM
Analizatory tlenu w ofercie, dostępne technologie pomiarowe oraz serwis, szkolenia i doradztwo techniczne.

SKAMER   SKAMER

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że nowa ramówka drugiego dnia konferencji jest właściwa i należy to kontynuować w kolejnych latach.

Każdy uczestnik posiadał precyzyjny harmonogram wykładów i mógł uczestniczyć tylko w tych, które go szczególnie interesują.

 

Konferencja jak co roku zakończyła się obiadem w stylu regionalnym przy dźwiękach góralskiej kapeli.

Image