Konferencja Automatyków w Rytrze Maj 2020 - ZAKAZ ORGANIZACJI - kolejny skutek COVID-19
Komunikat Komunikat

Sprawozdanie

XIII Konferencja Automatyków Rytro 2009

W dniach 19 – 20 maja 2009 r.  w Hotelu Perła Południa w Rytrze k/Nowego Sącza odbyła się  po raz trzynasty  Konferencja Automatyków.

Patronat nad  XIII Konferencją Automatyków objął tradycyjnie prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – były Rektor AGH, aktualnie Kierownik Katedry Automatyki Wydziału  E.A.I. i  E. Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa – Członek  Prezydium PAN, Doktor Honoris Causa 12 - tu uczelni krajowych i zagranicznych.

Tradycyjne i niezmienne były  cele Konferencji czyli:

 • przedstawienie  tendencji w systemach pomiarów i automatyki
 • promocja najnowszych wyrobów  producentów urządzeń pomiarów i automatyki
 • wzajemne poznanie i integracja środowiska automatyków (nauka - projektanci - producenci - użytkownicy).

Do organizacji tegorocznej Konferencji włączyły się firmy:
ABB, ASE, DANFOSS, EMERSON, HONEYWELL, JUMO, LIMATHERM SENSOR, LUMEL, RITTAL, TECHNOKABEL, TURCK, WIKA oraz inicjator i główny organizator firma SKAMER-ACM.

W Konferencji udział wzięli:

 • Przedstawiciele nauki z AGH, Politechnik: Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej,
 • Przedstawiciele prasy technicznej:  PAK, PAR, ControlEngineering, Napędy i Sterowanie,  Magazyn Ex,
 • Przedstawiciele portali internetowych: Automatyka.pl,AutomatykaOnLine.pl,
 • Kadra inżynierska największych zakładów przemysłowych i biur projektowych  głównie z regionu  Polski południowo-wschodniej,
 • Przedstawiciele Organizatorów – Prezesi, Dyrektorzy.

Łącznie w spotkaniu wzięło udział  około 260 osób.

Na czele delegacji Firm - Organizatorów stali:

 ABB

Janusz Petrykowski
Wiceprezes Zarządu
Szef Dywizji Automatyki
ASE

Adam Chwiećko
Dyrektor Handlowy
DANFOSS

Paweł Zmysłowski
Dyrektor Sprzedaży
Automatyka Przemysł

 EMERSON

Marek Pieńkowski
Dyrektor Generalny

HONEYWELL
 
Witold Adamiak
Account Manager

JUMO
 
Marek Trutowski
Prezes Zarządu
Dyrektor
LIMATHERM SENSOR

Zbigniew Juszkiewicz
Prezes Zarządu
LUMEL

Wiesław Ocytko
Prezes Zarządu
RITTAL

Monika Kuciej
Dyrektor ds. marketingu
SKAMER-ACM

Zygmunt Jarosz

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
TECHNOKABEL

Marian Germata
Prezes Zarządu
TURCK

Piotr Glinka
Prezes Zarządu
WIKA

Tatiana Szanowska-Perczak
Dyrektor ds.
Marketingu i Sprzedaży

I-szy dzień Konferencji – 19 maja 2009 r. (wtorek)

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 11:00 .

Konferencję prowadził Pan Andrzej Turak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny firmy SKAMER-ACM.
Po krótkim powitaniu wszystkich uczestników, przedstawieniu organizatorów i kilku informacjach organizacyjnych rozpoczęła  się  tzw. część naukowa.

Inauguracyjny wykład wygłosił Patron spotkania prof. Ryszard Tadeusiewicz. Tytuł tegorocznego  jak zawsze interesującego referatu to: „Rozpoznawanie użytkowników w systemach automatyki ”

Kontakt człowieka (użytkownika, operatora, ale także człowieka korzystającego z usług systemu, który ma go obsługiwać) z różnymi urządzeniami i systemami automatyki był, jest i będzie nieodzowny. Stwierdzenie to od lat pozostaje prawdziwe mimo bezustannego postępu, jaki obserwujemy w zakresie wzrostu inteligencji, a przez to także wzrostu autonomii nowoczesnych systemów automatyki.
W tegorocznym referacie Pan Profesor podjął  problem rozpoznawania (identyfikacji) użytkowników w systemach automatyki. Jest mnóstwo ważnych powodów, dla których nowoczesny system automatyki kontaktując się z człowiekiem będzie musiał tego człowieka identyfikować oraz ewentualnie sprawdzać jego tożsamość. Różni użytkownicy mają w kontaktach z rozważanym systemem różne uprawnienia, różne zakresy kompetencji, różne specyficzne potrzeby – i system powinien się do tego umieć dostosować. Oczywiście podobnie jak w systemach informatyki, w których na przykład reglamentowany jest zakres dostępu różnych ludzi do zasobów posiadanej bazy danych, możliwe jest identyfikowanie tożsamości użytkownika na podstawie tradycyjnych dwóch kryteriów:

 • coś, co masz (klucze, karty magnetyczne, identyfikatory radiowe itp.)
 • coś, co wiesz (hasła, PIN-kody, fakty unikatowo znane tylko jednej osobie itp.)

Jednak z tymi sposobami weryfikacji tożsamości użytkowników wiążą się nawet w systemach informatyki poważne niedogodności (klucz można zgubić, karta może być skradziona, identyfikator może się zepsuć, proste hasło może być złamane przez hackera a trudne jest uciążliwe do pamiętania, liczne PINy mylą się, a używanie jednego zwiększa ryzyko itd.). Wspomniane niedogodności są dokuczliwe nawet w wygodnych warunkach obcowania z systemami informatyki, zaś mogą być w dwójnasób niewygodne w odniesieniu do systemów automatyki, pracujących w dalekich od komfortu warunkach przemysłowych i eksploatowanych niekiedy w okolicznościach wymagających szybkiego działania w obecności stresu powodującego uzasadnioną nerwowość. Dlatego dla potrzeb automatyki trzeba adaptować i rozwijać techniki identyfikujące ludzi na podstawie najbardziej naturalnego kryterium:

 • coś, czym jesteś (cechy biometryczne – wygląd twarzy i sylwetki, obraz tęczówki oko, odcisk palca, brzmienie głosu  itp.

W referacie bardzo interesująco i obrazowo Pan Profesor zrobił  przegląd metod biometrycznej identyfikacji ludzi ze wskazaniem możliwości, jakie rodzi ich zastosowanie w automatyce.

Z równie wielkim zaciekawieniem uczestnicy konferencji wysłuchali pozostałych wystąpień przedstawicieli ze „świata nauki”:


Profesor Leszek  Trybus
z Politechniki Rzeszowskiej mówił
o „Implementacjach automatycznego
strojenia pętli PID metodą przekaźnikową”. 

Profesor Jan Maciej Kościelny
z Politechniki Warszawskiej
o „Inteligentnym systemie diagnostyki

i wspomagania sterowania procesów przemysłowych „DIASTER”

Profesor  Tadeusz  Skubis
z Politechniki Śląskiej 
o „Analogowych i cyfrowych generatorach funkcyjnych”

Profesor  Wiesław Wajs
z AGH 
o „Systemach ekspertowych w strukturach hierarchicznych”

Po zakończeniu części naukowej  Prezes Zarządu SKAMER-ACM Zygmunt Jarosz  krótko zaprezentował ofertę firmy a następnie Dyrektor ds. Marketingu Paweł Tomaszewski przedstawił nowy produkt firmy – system informatyczny o nazwie Katalog Automatyki, którego głównym celem będzie maksymalne ułatwienie i zautomatyzowanie  przepływu informacji techniczno – handlowej pomiędzy producentami i odbiorcami urządzeń automatyki i pomiarów. Istotnymi funkcjami i elementami systemu będą: Katalog towarów, moduł szkoleń online i moduł targów online.

1. Katalog towarów renomowanych producentów będzie zawierał możliwie obszerną ofertę dla automatyków. W podstawowym module zawarte będą następujące  informacje:

 • jednoznaczna opisowa specyfikacja produktu,
 • karty katalogowe, DTR, instrukcje obsługi, biblioteki CA
 • kod  producenta i zdjęcie
 • oferowana cenę i dostępność.

2. Moduł szkoleń pozwala na przeprowadzanie szkoleń w trybie online związanych z bardziej skomplikowanymi wyrobami. Po przeprowadzeniu szkolenia w celu wydania stosownych certyfikatów będą przeprowadzane testy sprawdzające również w trybie online. Archiwalne materiały szkoleniowe będą umieszczane na serwerze materiałów szkoleniowych do pobrania. Do dyspozycji uczestników szkolenia będzie skype i wewnętrzny komunikator tekstowy, co pozwoli na bezpośredni kontakt z prelegentem. Każdy uczestnik, będzie miał do dyspozycji materiały szkoleniowe. Do pobrania dostępne będą inne materiały katalogowe.

3. Moduł targów  pozwala na organizowanie targów w trybie online na wzór targów  Automaticon. Jedyną różnica to środowisko  wirtualne. Targi będą dostępne jedynie w ściśle określonych terminach. Użytkownik systemu odwiedzając targi jest wprowadzany do budynku, w którym może odwiedzić stoiska wystawców. Na stoisku cały czas dostępny jest przedstawiciel producenta, z którym można rozmawiać za pośrednictwa Skypa i komunikatora tekstowego. Każde stoisko jest inne i jego oprawa graficzna zależy od wystawcy. Producenci mogą promować nowe produkty i dokonywać prezentacji ich działania. Na stoiskach będą dostępne materiały katalogowe, ulotki reklamowe i inne materiały promocyjne.

Po przerwie obiadowej  był  czas przeznaczony dla organizatorów Konferencji.

Firmy  w kolejności alfabetycznej  prezentowały swoją ofertę, obowiązkowo podzieloną  na trzy odcinki

LUMEL

Produkty Lumel S.A., a świadomość jakości energii elektrycznej

 

WIKA

Metody i techniki minimalizacji wad jakościowych  w produktach firmy WIKA

            podzieliły je zgodnie z regułami prezentacji na trzy części.

Pozostałe firmy odmiennie zatytułowały poszczególne odcinki swojej prezentacji:

ABB

1. Przegląd oferty napędów ABB
2. Nowoczesne rozwiązania ABB
    w zakresie aparatury
    kontrolno-pomiarowej
3. AC500 Skalowalna platforma
    automatyki

 

ASE

1. Ochrona przepięciowa automatyki
    obiektowej na przykładzie TANK
    SURGE  PROTECTOR

2. System ciągłej kontroli
    niezawodności detektorów
    przenośnych w świetle PN-EN
    60079-29-1 i 2
poprzez sieć
    internetową
3. Szkolenia i ekspertyzy w zakresie
    bezpieczeństwa w strefach
    zagrożonych wybuchem

DANFOSS
1. Danfoss: Ciągle na drodze
    rozwoju…

2. Grupa Danfoss w Polsce.
3. Przedstawienie oferty firmy
    Danfoss

   

EMERSON

1. Prezentacja firmy
2. Emerson & Wireless
3. Emerson & MHM
 

HONEYWELL
1. Sterowniki
2. Korozja
3. Radary

   

JUMO
1. Jakość przekonuje. Prezentacja
    i przegląd oferty firmy

2. Nowości JUMO w błysku flesza
3. JUMO – partnerstwo dla rozwoju

 

LIMATHERM

1. Pomiary ciśnienia w ofercie
    Limatherm Sensor

2. Pomiary ciśnienia w
    Ekstremalnych warunkach

3. Nowości w ofercie Limatherm
    Senso
r
   

RITTAL
1. Obudowy i szafy sterownicze
2. Systemy pulpitów sterowniczych
    TopPult

3. Centrum modyfikacji

 

TECHNOKABEL
1. Prezentacja fabryki kabli
    Technokabel

2. Kable ognioodporne
3. Kable dla automatyki
    przemysłowej

   

TURCK
1. Turck Polska – od Rytra do Rytra
2. Prezentacja nowości w ofercie
    firmy Turck

3. Prezentacja nowości w ofercie
    firmy Turck

 

W czasie tej części Konferencji kilka razy losowano atrakcyjne nagrody spełniające rolę  rekompensaty za wytrwałość Uczestników.

              

Cel integracji środowiska automatyków został dopełniony na bankiecie kończącym pierwszy dzień Konferencji. Oprawę muzyczną zapewnił Zespół Omen-Band, a wspaniały ponad godzinny występ Kabaretu Moralnego Niepokoju zdecydowanie rozluźnił poważną atmosferę spotkania po kilku godzinach wykładów i prezentacji.

        
     

Okazało się, że wśród automatyków  są  niewątpliwe talenty wokalne – występy Zespołu Omen – Band wsparł  Szef  Dywizji Automatyki  Firmy ABB  Pan Janusz Petrykowski.

II-gi dzień Konferencji – 20 maja 2009 r. (środa)

Na głównej sali konferencyjnej przy stoiskach każdej z Firm Uczestnicy mogli porozmawiać z przedstawicielami Organizatorów, zapytać o szczegóły techniczne produktów, pobrać materiały katalogowe bądź zasygnalizować konkretny problem do rozwiązania.

          

Równolegle w tym samym czasie na  dwóch salach konferencyjnych  w ściśle określonych ramach czasowych odbywały się prezentacje firm Organizatorów oraz o bloki dyskusyjne.

W pierwszej sali  prezentowały się:

RITTAL - Obudowy i szafy sterownicze.

EMERSON -  Wiadomości Emerson.

DANFOSS - 1. Automatyka przemysłowa Danfoss - zupełnie nowe kierunki !
                     2. Nowości produktowe w napędach elektrycznych Danfoss.

TURCK - Nowości – aplikacje i prezentacja działania: Wireless serii DX, czujniki wizyjne iVu,
               sygnalizacja EZ Light.


HONEYWELL - Pomiary rozliczeniowe na terminalach paliwowych.

ASE - Wpływ  wybranych parametrów rozwiązań technicznych systemów detekcji gazów  toksycznych i wybuchowych na poziom bezpieczeństwa obiektów przemysłowych o wysokim ryzyku.Całość zamknięta była blokiem dyskusyjnym pt. aparatura kontrolno–pomiarowa i systemy sterowania.

Ze względu na obecność na sali Panów Profesorów: Jana Macieja Kościelnego i Tadeusza Skubisa poruszana była problematyka współpracy przemysłu z uczelniami. Wniosek był taki, że dla rozwoju przemysłu nieodzowna jest ścisła współpraca z uczelniami i trend w tej kwestii jest właściwy. Można stwierdzić, że w porównaniu z ubiegłym rokiem aktualny stan rzeczy pozwala patrzeć optymistycznie. 

Pozostały czas w pełni został poświęcony na Katalog Automatyki, a w szczególności moduł targów i szkoleń online. Padła propozycja, aby w przyszłości moduł wykorzystać do wirtualnego uczestnictwa w Targach Automaticon. Konstrukcja systemu oczywiście na to pozwala,  ograniczeniem może być przepustowość łącz internetowych na stoiskach. Twórcy systemu uważają  jednak, że organizator Targów Automaticon – PIAP z Warszawy raczej nie będzie zainteresowany takim rozwiązaniem i potraktuje ideę organizowania targów w Internecie jako konkurencję do stacjonarnych, tradycyjnych targów.
Ponieważ jedna z firm prezentowała program doboru urządzeń do konkretnych aplikacji, padło pytanie o dodanie możliwości korzystania z takich programów w Katalogu Automatyki bez konieczności dodatkowej rejestracji. Twórcy Katalogu zapewnili, że taka możliwość zostanie dodana do systemu.

W drugiej sali odbywały się prezentacje:

JUMO -   Pomiary temperatury, ciśnienia, przepływu. Pomiary fizykochemiczne cieczy.
                Sterowanie, regulacja, rejestracja i bezpieczeństwo układów.


ABB - Nowości w ofercie napędów ABB. Oszczędności energii.

LIMATHERM Sensor - Sterowanie urządzeniami w sieci MOD-BUS.

TECHNOKABEL - Kable oferowane przez Technokabel dla automatyki przemysłowej
                                i instalacji przeciwpożarowych.


WIKA - Precyzja i funkcjonalność urządzeń do kalibracji firmy WIKA.

LUMEL - Minimalizacja strat energetycznych z zastosowaniem aparatury Lumel S.A..


Końcowym akcentem na tej sali był również blok dyskusyjny o tematyce: napędy i instalacje elektryczne.
Obecni uczestnicy na tej sali wykazali duże zainteresowanie  urządzeniami  pomiarowymi ilości jakości energii elektrycznej i dyskutowali  o dużych możliwościach uzyskania konkretnych oszczędności dzięki umiejętnemu ich wykorzystaniu.
Duża część czasu na dyskusję została poświęcona Katalogowi  Automatyki. Idea stworzenia systemu wspomagającego automatyków  w ich codziennej pracy spotkała się z dużym zainteresowaniem i poparciem  ze strony  obecnych automatyków. Wyrażali oni jedynie obawę,  czy twórcy Katalogu sprostają tak trudnemu i skomplikowanemu  zadaniu.

Dyskutanci bardzo popierali pomysł umieszczania w Katalogu cen urządzeń i materiałów –  proponowano, aby ze względu na różnorodną politykę cenowo-rabatową  producentów  podawane ceny  kompensowały te różnice. Twórcy Katalogu – przedstawiciele firmy SKAMER-ACM wyjaśnili, że ich zamierzeniem jest podawanie cen wyjściowych  pojedynczych ilości wyrobów,  które może zaoferować  firma SKAMER-ACM . Oczywiste jest, że ze względu na przyjętą od wielu lat politykę cenową  firmy,  żadna cena nie może przekroczyć ceny katalogowej producenta, podawane ceny będą  już uwzględniały duże różnice w uzyskiwanych od producentów rabatach od cen katalogowych i  będą stanowiły pozycję wyjściową do dalszego ofertowania i  negocjacji.

Na zakończenie dyskusji organizatorzy Konferencji  prosili Uczestników o opinię na temat  samej Konferencji – czy odpowiada im jej formuła, program, sposób przeprowadzenia, itp.

Wszelkie uwagi zgłaszanie również w indywidualnych rozmowach zostaną uwzględnione przy organizacji następnych Konferencji.

Na zakończenie Konferencji Uczestnicy zostali zaproszeni do „Karczmy nad Potokiem” na obiad, gdzie przy góralskiej muzyce  serwowano bogate menu regionalnych potraw.