Rytro 2013 sprawozdanie

XVII KONFERENCJA AUTOMATYKÓW RYTRO 2013

W dniach 21 – 22 maja 2013 r.  w Hotelu Perła Południa w Rytrze k/Nowego Sącza odbyła się  po raz siedemnasty  Konferencja Automatyków.

Patronat nad  XVII Konferencją Automatyków objął tradycyjnie prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – były Rektor AGH, aktualnie Kierownik Katedry Automatyki Wydziału  Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej  Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa , Prezes Oddziału Krakowskiego PAN, Członek  Prezydium PAN, Doktor Honoris Causa 12 - tu uczelni krajowych i zagranicznych.

Tradycyjne i niezmienne były  cele Konferencji czyli:

  • przedstawienie  tendencji w systemach pomiarów i automatyki
  • promocja najnowszych wyrobów  producentów urządzeń pomiarów i automatyki
  • wzajemne poznanie i integracja środowiska automatyków (nauka - projektanci - producenci - użytkownicy).

Do organizacji tegorocznej Konferencji włączyły się firmy:
ABB, DANFOSS, EATON Electric, EMERSON PROCESS MANAGEMENT, JUMO, LIMATHERM SENSOR, PEPPERL+FUCHS, SIEMENS, TECHNOKABEL, TURCK, WIKA Polska oraz inicjator i główny organizator firma SKAMER-ACM.

Patronat medialny objęły:
PAK, PAR, Control Engineering, Napędy i Sterowanie
automatyka.pl, automatykaOnLine.pl

W Konferencji udział wzięli:

  • Przedstawiciele nauki z AGH, Politechnik: Warszawskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej,
  • Kadra inżynierska największych zakładów przemysłowych i biur projektowych  głównie z regionu  Polski południowo-wschodniej,
  • Przedstawiciele Organizatorów – Prezesi, Dyrektorzy
  • Przedstawiciele prasy technicznej i portali internetowych

Łącznie w spotkaniu wzięło udział  242 osoby.

         

Na czele delegacji Firm - Organizatorów stali:

ABB

Janusz Petrykowski
Wiceprezes Zarządu

DANFOSS

Paweł Zmysłowski
Dyrektor Sprzedaży
Automatyka Przemysłowa

EATON Electric

Marek Tabaka
Key Investment Manager

 EMERSON

Marek Pieńkowski
Dyrektor Generalny

JUMO

Marek Trutowski
Prezes Zarządu, Dyrektor

LIMATHERM SENSOR
 
Zbigniew Juszkiewicz 
Prezes Zarządu

PEPPERL+FUCHS

Tomasz Michalski
Dyrektor FA

 SIEMENS

Michał Kot  
Dyrektor Działu Siemens
Automation &Drives

SKAMER-ACM

Zygmunt Jarosz
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

 TECHNOKABEL

Marek Wajszczyk   
Dyrektor Techniczny

TURCK

Piotr Glinka
Prezes Zarządu

WIKA

Tatiana Szanowska-Perczak
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży

 

I-szy dzień Konferencji – 21 maja 2013 r. (wtorek)
 
Konferencja rozpoczęła się o godzinie 11:00.
Konferencję prowadził Pan Andrzej Turak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny firmy SKAMER-ACM.

Po krótkim powitaniu wszystkich uczestników, przedstawieniu organizatorów i kilku informacjach organizacyjnych rozpoczęła się tzw część naukowa.

Inauguracyjny wykład wygłosił Patron spotkania prof. Ryszard Tadeusiewicz.
Tytuł tegorocz
nego jak zawsze interesującego referatu to:

"Roboty dla potrzeb chirurgii."
Zbliża się c
zas robotów, które będą nam towarzyszyły w domach. Wcześniej pojawią się roboty przeznaczone do prac biurowych i inteligentnej rozrywki. Warto zadać sobie pytanie czy jest miejsce dla robota w szpitalach. Na pewno tak na przykład w roli informatora lub jako środek transportu. Okazuje się, że chirurgia,spośród wszystkich działów medycyny jest niewątpliwie najbardziej frapująca dla zastosowania robotów. W szczególności roboty medyczne stają się coraz ważniejszą dziedziną techniki i coraz ważniejszym narzędziem medycyny. Dzięki zastosowaniu robota chirurgicznego zyskujemy znacznie mniejsze okaleczenie pacjenta, mniejsze zmęczenie chirurga i większą precyzję przeprowadzanych zabiegów. Pan profesor zaprezentował kilka praktycznych rozwiązań w zakresie robotów chirurgicznych, z wyróżnieniem rozwiązań opracowanych przez AGH Kraków i Politechnikę Łódzką. W tym miejscu warto wspomnieć, że pierwszego robota, zaprojektował Leonardo da Vinci. Robot chirurgiczny przechodzi zwykle gruntowne testy zanim zostanie użyty w prawdziwej operacji. Również lekarze przechodzą odpowiedni trening. W sferze zastosowań praktycznych dominuje obecnie robot da Vinci firmy Intuitive Surgical. Obecnie na świecie pracuje ponad 2,5 tysiąca robotów da Vinci, z czego w Europie ponad 350. W Polsce od grudnia 2010 roku obecnie jest tylko jeden robot da Vinci w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Do dzisiaj wykonano z jego użyciem zaledwie 68 operacji. Prawdą jest nadal to, że podczas operacji życie i zdrowie pacjenta są w rękach chirurga, które coraz częściej trzymają manipulator sterujący robota.

Z równie wielkim zaciekawieniem uczestnicy konferencji słuchają pozostałych wystąpień przedstawicieli ze „świata nauki” :

Tytuł prelekcji prof. Leszka  Trybusa z Politechniki Rzeszowskiej to

„ Porównanie prototypu sterownika  FPGA z klasycznymi sterownikami PLC".
Pan Profesor w swojej prelekcji dokonał porównania sterownika PLC z prototypem sterownika wykonanego w Katedrze Informatyki i Automatyki Politechniki Rzeszowskiej na bazie programowalnego układu logicznego FPGA. Przedstawił proces projektowania, realizacji sprzętowej i programowania sterownika FPGA. Wykazał łatwość programowania i podobieństwo z programowaniem klasycznych sterowników PLC. Dla porównania funkcjonalności wyników końcowych posłużył się klasyczną aplikacją pompową. Na zakończenie pan profesor dokonał porównania czasu obliczeń przy zastosowaniu VersaMax GE Fanuc, S71200 Siemens, CP6607 Beckhoff i FPGA. Wyniki są imponujące dla sterownika FPGA. Tutaj czas obliczeń wynosi 10,3 mikrosekund, przy innych kolejno 36700, 2383 i 139,20 mikrosekund.

Tytuł prelekcji prof. Jana Macieja Kościelnego z Politechniki Warszawskiej to

„Pomiary w diagnostyce on-line procesów przemysłowych”
Pan Profesor w swoim referacie odpowiedział na pytanie czy można rozdzielić diagnostykę procesu od diagnostyki torów pomiarowych, jaka jest rola sensorów wirtualnych oraz jak zaprojektować zbiór pomiarów dla potrzeb diagnostyki on-line? Na przykładzie katastrofy w Anglii w 2005, gdzie awaria czujnika poziomu była przyczyną największego pożaru w Europie - podkreślił rolę diagnostyki. Analizując różne układy pan profesor wystosował tezę, że optymalnym rozwiązaniem jest system diagnostyczny, w którym wykorzystywane są sensory pojedynczych uszkodzeń. W dalszej części poruszane były kluczowe dla bezpieczeństwa pomiary korozji rurociągów, detektory wycieków, detektory gazów wybuchowych, palnych i toksycznych. Pan profesor podsumował swój wykład ważną konkluzją: pomiary są podstawą diagnostyki urządzeń i procesów realizowanej w sposób automatyczny.

Tytuł prelekcji prof. Tadeusza Skubisa to:

„Minimalizacja zniekształceń prądu wprowadzonych przez przekładnik prądowy”
Pan profesor swoją prelekcję rozpoczął rysem historycznym, a mianowicie przypomniał, że przekładniki prądowe opatentowane zostały przez Sebastiana Ferrantiego ponad 130 lat temu. Zwrócił uwagę słuchaczy na problem dokładności pomiaru prądu wtórnego metodami cyfrowymi: Standardem jest próbkowanie przebiegu i wyliczenie wartości skutecznej, średniej wyprostowanej, międzyszczytowej, współczynnika THD na podstawie tych próbek. Ten proces może być bardzo dokładny. Czy zatem pomiar prądu pierwotnego może być dokładny, jeżeli próbkuje się prąd wtórny dodatkowo odkształcony, a odkształcenie to nie jest znane??Pracownicy Politechniki Śląskiej opracowali autorską metodę: zminimalizowanie zniekształceń wprowadzanych przez rdzeń przekładnika ma polegać nie na idealizacji parametrów rdzenia, ale na opracowaniu algorytmu przetwarzania próbek przebiegu, przy wykorzystaniu parametrów przekładnika znanych z tabliczki znamionowej oraz z pomiarów przekładnika możliwych do wykonania bez ingerencji w jego wnętrze. W dalszej części pan profesor rozwinął temat przedstawiając cały proces obliczeń i zaprezentował wyniki badań. Wnioski są bardzo zadawalające i potwierdzające fakt, że metoda opracowana przez Politechnikę Śląską jest skuteczna i może być stosowana do przekładników zarówno nowoprojektowanych jak i już będących w eksploatacji

Na zakończenie części naukowej prowadzący obrady pan Andrzej Turak oddał głos prof. Piotrowi Kurytnikowi z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej, który jest członkiem delegacji firmy Limatherm . Pan profesor swoją prelekcję ograniczył do kilku tez związanych z rolą sensorów w rozwoju automatyki.

 

 

Referaty zawarte są w Materiałach Konferencyjnych.

Po zakończeniu części naukowej Pan Profesor Ryszard Tadeusiewicz wspólnie z Panem Redaktorem Ryszardem Klenczem z Miesięcznika Napędy i Sterowanie ogłosili  wyniki  konkursu  „INNOWACJE 2013”, pod Patronatem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i SKAMER ACM.

Członkowie Komisji:

  • prof.dr hab.inż. Ryszard Tadeusiewicz
  • prof.dr hab. inż. Witold Byrski

W kategorii Nowe technologie przyznano następujące wyróżnienia:

Medal I stopnia przyznano firmie MPWiK Kraków za:

Instalację turbiny napędzającej generator do wytwarzania energii elektrycznej w celu  odzyskania nadwyżek energii w rurociągu przesyłowym wody uzdatnionej

Medal II stopnia przyznano firmie EMERSON PROCESS MANAGEMENT za:

Bezprzewodowy przetwornik akustyczny Rosemount 708

  

W kategorii Aparatura kontrolno pomiarowa i systemy sterowania:

Medal I stopnia przyznano firmie PEPPERL FUCHS za:

Skaner R 2000

Medal II stopnia przyznano firmie TURCK za:

Moduły komunikacyjne serii MULTIPROTOCOL

  

W kategorii Napędy i instalacje elektryczne:

Medal I stopnia przyznano FIRMIE EATON ELECTRIC za:

Rozdzielnice iMCC -pola kasetowe xEnergy  XW z komunikacją SmartWire -DT

Medal II stopnia przyznano FIRMIE DANFOSS za:

VLT OGD  w wykonaniu higienicznym.

    

W kategorii Najbardziej Innowacyjny produkt / rozwiązanie

Medal I stopnia przyznano firmie MPWiK Kraków za:

Instalację turbiny napędzającej generator do wytwarzania energii elektrycznej w celu odzyskania nadwyżek energii w rurociągu przesyłowym wody uzdatnionej

Medal II stopnia przyznano firmie PEPPERL FUCHS za:

Skaner R 2000

Medal III stopnia przyznano FIRMIE EATON ELECTRIC za:

Rozdzielnice iMCC -pola kasetowe xEnergy XW z komunikacją SmartWire-DT

  

PRYZNANO RÓWNIEŻ nagrodę specjalną miesięcznika "Napędy i Sterowanie" za Innowacyjną technologię firmie ELKON za Urządzenie do hartowania indukcyjnego powierzchniowego.

 

Po rozdaniu nagród pan Andrzej Turak przekazuje głos panu doktorowi Wacławowi Mukawie, który w kilku zdaniach przedstawia problematykę technicznych i ekonomicznych aspektów poprawy efektywności energetycznej w wybranych sektorach gospodarki.  Jednocześnie informuje zgromadzonych na sali uczestników obrad, że Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii wspólnie z  Akademią Górniczo Hutniczą, firmami SKAMER-ACM i S&P Group planują w dniach 3-4 października zorganizować konferencję  naukowo techniczną dotyczącą tej problematyki.

Po przerwie obiadowej część konferencji przeznaczona jest dla organizatorów i sponsorów spotkania.

Każda z firm ma do dyspozycja 3 bloki czasowe.

Firmy występują w następującej  kolejności: WIKA, TURCK, Technokabel, SKAMER, Siemens, Pepperl Fuchs, Limatherm SENSOR, JUMO, EMERSON, EATON, DANFOSS, ABB

Prezentacje w tym roku zyskały na atrakcyjności, gdyż niektóre firmy przygotowały specjalnie dla uczestników konferencji filmy promocyjno-instruktażowe.

Pani Dyrektor Tatiana Perczak-Szanowska przedstawiła nowe narzędzie opracowane przez firmę WIKA: Program FAST.

Pan Prezes Piotr Glinka w swoim wystąpieniu przedstawił kilka aplikacji , w których zastosowano produkty TURCK w regionie Polski południowej w okresie ostatniego roku

Pan Dyrektor Marek Wajszczyk zaprentował specjalnie przygotowany na potrzeby konferencji film, prezentujący zakres produkcji, proces technologiczny i logistyczny w firmie TECHNOKABEL.

Prezes firmy SKAMER-ACM pan Zygmunt Jarosz przedstawił wyniki firmy w ostatnich kilku latach z zaznaczeniem faktu, że udział usług systematycznie się zwiększa.
   
Pan Michał Bereza Product Manager w firmie Siemens zaprezentował TIA Portal. Łączy on w sobie wszystko, co powinno być zintegrowane w jednym środowisku projektowym.

Pan Dyrektor Tomasz Michalski przedstawił historię, potencjał i przegląd produkcji firmy Pepperl Fuchs.

Pan Profesor Piotrowi Kurytnik, członek delegacji Limatherm Sensor rozwinął wcześniej rozpoczęty temat i udowadnia tezę „SENSORY napędem rozwoju automatyki”.

Pan Prezes Marek Trutowski przedstawił historię, potencjał i przegląd produkcji firmy JUMO. W dalszej części prelekcji zaprezentował urządzenia z grupy JUMO safety M

Pan Rafał Rygielski zaprezentował inteligentną technologię bezprzewodową firmy Emerson, natomiast pan Krzysztof Rippel przedstawił przegląd produkcji firmy TopWorx.

Pan Marek Tabaka, który w firmie EATON Electric, pełni funkcję Key Investment Manager  zaprezentował firmę jako lidera w zakresie zarządzania energią oraz system SmartWire-DT.

Pan Dyrektor Paweł Zmysłowski przedstawił historię, potencjał i przegląd produkcji firmy Danfoss.

Dyrektor Sławomir Kwiatosiński prezentowały potencjał firmy ABB i rozwój firmy w Polsce, gdzie zlokalizowane są już 4 fabryki  w Łodzi, Przasnyszu, Aleksandrowie Łódzkim i Wrocławiu. 

Część artystyczną prowadził znany krakowski wokalista, kompozytor i konferansjer Tomasz Mars. Pierwszą  gwiazdą wieczoru był Andrzej Poniedzielski. Zgromadzona publiczność miała okazję w oryginale wysłuchać takich utworów jak: „Wiosna”, „Pieśń Gruzińska” i „Rozdarcie (szósta coś)”.

Drugą  gwiazdą wieczoru jest Kaya i towarzyszący jej zwycięzca drugiej edycji programu „Mam Talent” Marcin Wyrostek. Wszyscy zgromadzeni na sali mogli usłyszeć m.in. takie przeboje jak: „100 lat młodej parze”, „Śpij kochany śpij” i „Byłam różą”. Kolorytu występu dodawała podziwiana przez wszystkich gra Marcina Wyrostka na akordeonie.

     

 

Dalszą oprawę muzyczną zapewnił zespół FORTET i MILI MORENA.

II-gi dzień Konferencji – 22 maja 2013 r. (środa)

Na głównej sali konferencyjnej przy stoiskach każdej z firm uczestnicy mogli porozmawiać z przedstawicielami Organizatorów, zapytać o szczegóły techniczne produktów, pobrać materiały katalogowe bądź zasygnalizować konkretny problem do rozwiązania.

     


Równolegle w tym samym czasie na  dwóch salach konferencyjnych  w ściśle określonych ramach czasowych odbywały się prezentacje firm Organizatorów oraz bloki dyskusyjne.

    

W pierwszej sali  prezentowały się:

LIMATHERM Sensor - Grzałki elektryczne w ofercie Limatherm Sensor – budowa i dobór.
EATON Electric -
 
Jak rozwiązania kasetowe xEnergy z komunikacją SW-DT firmy Eaton rewolucjonizują zdalne lub automatyczne sterowanie silnikami i procesem produkcyjnym.
TURCK - Najciekawsze aplikacje w gazownictwie i energetyce.
EMERSON - Bezpieczni z EMERSONEM.
WIKA Polska - Przegląd urządzeń do testowania i kalibracji.
TECHNOKABEL - Nowe konstrukcje kabli i przewodów do układów elektroniki i automatyki przemysłowej.

Całość została zamknięta blokiem dyskusyjnym o tematyce aparatura kontrolno-pomiarowai systemy sterowania. Poruszane tematy związane są z zastosowaniem kabli i przewodów w aplikacjach związanych z odnawialnymi źródłami energii. Dodatkowo omawiany jest inteligentny system antyzalaniowy ISA-01, jego funkcje i a;zastosowanie.

W drugiej sali odbywały się prezentacje:

DANFOSS  Poland - 1. Przetwornice częstotliwości Danfoss zainstalowane w trudnych warunkach
     środowiskowych.
2. Przetworniki ciśnienia i presostaty elektroniczne – nowości w ofercie Danfoss
JUMO -
 
1. System automatyki mTRON T; know-how JUMO w postaci nowoczesnej
     i elastycznej kompilacji sprzętu i oprogramowania.
2. Zapowiedzi technologicznych nowości w ofercie JUMO.
PEPPERL+FUCHS - Nowoczesne rozwiązania na hali produkcyjnej.
SKAMER-ACM - Pomiar wilgotności gazów. Technologie i ich zastosowanie.
SIEMENS - Nowości w aparaturze kontrolno-pomiarowej i w komunikacji przemysłowej firmy Siemens.
ABB - 1. Nowy kompaktowy przepływomierz Coriolisa o wielkich możliwościach
2. Nowe, energooszczędne zestawy napędowe od ABB - ACS850 z silnikiem reluktancyjnym

Końcowym akcentem na tej sali również jest blok dyskusyjny o tematyce: napędy i instalacje elektryczne. Dyskusja dotyczyła głównie przetwornic częstotliwości ze zwróceniem szczególnej uwagi na czas zwrotu inwestycji przy zastosowaniu przetwornic w układach pompowych i wentylatorowych

Na zakończenie Konferencji Uczestnicy zostali zaproszeni do „Karczmy nad Potokiem” na obiad, gdzie przy góralskiej muzyce  serwowano bogate menu regionalnych potraw.