10 lat "Rytra"

10 lat  "Rytra"

 Pod koniec lat 80-tych,  szczególnie w związku ze zmianami, które nastąpiły w Polsce i w Europie w  sposób znaczący zwiększyły się możliwości rozwoju  tzw. wysokich technik do których niewątpliwie zalicza się automatyka.
 
Firma SKAMER powstała w 1987 roku i jako główny cel swojego  istnienia  przyjęła  pomaganie we wdrażaniu  najnowszych  światowych rozwiązań w zakresie pomiarów i automatyki przemysłowej w każdej gałęzi gospodarki. W tym czasie występowało  duże zapotrzebowanie na przepływ informacji technicznej a Internet dopiero się rozwijał. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom organizowaliśmy liczne szkolenia, sympozja, konferencje. Z reguły były to spotkania kilkugodzinne, organizowane w różnych  miejscach główne na terenie działania  firmy, czyli obszarze Polski południowo-wschodniej.
 
Po kilku latach doszliśmy do wniosku, że przynajmniej raz w roku należy organizować większe, dłuższe spotkanie w  jakimś hotelu, pensjonacie, w ciekawej okolicy. Długo szukaliśmy takiego miejsca i wreszcie wybór padł na "Perłę Południa" w Rytrze koło Nowego Sącza.
 
Pierwsze spotkanie w Rytrze zorganizowaliśmy dla ciepłowników w 1996 roku. Widząc duży sukces takiej formuły konferencji postanowiliśmy od 1997 roku organizować podobne spotkania dla automatyków.

Od samego początku przyjęliśmy kilka zasad, które sprawdziły się w dotychczasowych spotkaniach.

 1. Po pierwsze za  cele Konferencji przyjęliśmy:
 • przedstawienie  tendencji w systemach pomiarów i automatyki,
 • promocja najnowszych wyrobów  producentów urządzeń pomiarów i automatyki,
 • wzajemne poznanie i integracja środowiska automatyków
   (nauka - projektanci - producenci - użytkownicy).
 1. Po drugie do organizacji i sponsorowania Konferencji zachęcaliśmy polskich i zachodnich producentów  urządzeń automatyki - do organizacji  zaangażowała się największa uczelnia techniczna  Polski południowo-wschodniej - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie a później Komitet Automatyki i Robotyki PAN.
  Za Patrona Konferencji przyjęliśmy Pana Profesora Ryszarda Tadeusiewicza późniejszego Rektora AGH.
 1. Po trzecie przyjęliśmy, że Konferencja odbywa się  maju i to raczej w drugiej jego połowie, we wtorek i środę a program Konferencji został tak skonstruowany, że zajmuje uczestnikom  około 26 godzin i zawiera:

  Wtorek  - obiad, część naukową, prezentację firm, uroczysty bankiet,
  
  Środa    - śniadanie, tzw. warsztaty tematyczne, obiad.

Cały czas funkcjonuje wystawa firm - sponsorów spotkania.

 1. Po czwarte na Konferencję  zapraszamy:
 • przedstawicieli nauki,
 • przedstawicieli branżowej prasy technicznej  i portali internetowych,
 • dyrektorów  technicznych, głównych automatyków i energetyków największych zakładów   przemysłowych  i biur projektowych Polski południowo-wschodniej.

W Konferencji biorą udział  przedstawiciele kierownictw firm organizatorów.

W dotychczasowych 10-ciu Konferencjach:

 • referaty naukowe wygłaszali Profesorowie:
         
  Ryszard Tadeusiewicz i Wiesław Wajs z AGH,
          Jan Maciej Kościelny z Politechniki Warszawskiej
          Leszek Trybus z Politechniki Rzeszowskiej,
 • organizatorami  były firmy:
        10  konferencji - SKAMER-ACM, LUMEL, POLNA,
          8 - TECHNOKABEL,
          7 - KFAP,
          6 - ABB, SIEMENS, 
          5 - DANFOSS,
          4 - SABUR,
          3 - CONTROLMATICA, JUMO, KFM, LIMATHERM, MERA-PNEFAL, PREMA,
              SAMSON, ZAP,
          2 - AFRISO, ASTOR,  POWOGAZ, YOKOGAWA,  ZDANiA, 
          1 - ASE, HONEYWELL, IKSAiP, KLINGER, MICHELL, NIVELCO, OEM, PIAP,
              SIMEX, TURCK.
 • brali udział  przedstawiciele prasy:
         
  PAK, PAR, Napędy i Sterowanie, Elektronika Praktyczna,  Elektronik,
          Control Engineering, Parkiet oraz portali internetowych: Automatyka.pl
           i AutomatykaOnLine.pl
 • na uroczystym bankiecie gości bawili tacy wykonawcy jak:

           Krzysztof Daukszewicz, Zespół "Pod Budą", Paweł Dłużewski, Alosza Awdiejew z zespołem,
           Krzysztof Piasecki, Halina Frąckowiak, "
  Tercet czyli Kwartet" - Hanna Śleszyńska, Wojciech Gąsowski,
           Robert Rozmus, Wojciech Kaleta, Tadeusz Drozda i Gabi Gold, Ewa Kuklińska z baletem, Zbigniew Wodecki,
           Katarzyna Skrzynecka, Marcin Daniec, Maciej Stuhr, Kasia Kowalska, Kabaret RAK, Urszula,
          Teatr Tancerzy Ognia "Salamandra".

Począwszy od I Konferencji Automatyków Rytro 97, w której wzięło udział około 120 osób następował jej systematyczny rozwój tak, że od VI w 2002 r. ilość uczestników przekroczyła liczbę 200 a dalszy wzrost liczby uczestników jest ograniczony pojemnością Hotelu Perła Południa.
 
Przepiękne okolice i wspaniała atmosfera stworzona przez wszystkich uczestników Konferencji przy dużym wkładzie kierownictwa i personelu  Perły Południa  sprawia, że wszyscy chętnie przyjeżdżają na kolejne majowe spotkania. Świadczy o tym również fakt, że praktycznie od pierwszych spotkań automatycznie narzucona została piąta zasada organizacji Konferencji Automatyków - stałość miejsca spotkań. Większość organizatorów i uczestników mówiąc o kolejnej Konferencji Automatyków używa skrótu "Rytro".